Дата: 13.01.2015

Източник: БСК

Прочетено: 2569

Ръководството на БСК се срещна с министъра на икономиката Божидар Лукарски

вж. СНИМКИ ОТ СРЕЩАТА

Министерството на икономиката трябва приоритетно да работи за намаляване на административната тежест и регулациите върху бизнеса. За това настоя ръководството на Българската стопанска камара на среща с министъра на икономиката Божидар Лукарски . В срещата участваха председателят на УС на БСК Сашо Дончев и заместник-председателите Камен Колев и Димитър Бранков.

"Трябва да реституираме правото на обществото в отношенията му с държавата", призова председателят на УС на БСК Сашо Дончев в началото на срещата. По думите на зам. - председателя на камарата Камен Колев, Закона за ограничаване на административната тежест в момента не работи ефективно. Според него е необходима промяна в 82 законови актове, които затрудняват бизнеса с излишни регулации. Освен това, съществуват над 350 лицензионни, регистрационни и разрешителни режими, които се администрират от общините в нарушение на законодателството, които създават предпоставки за корупция, добави Колев. БСК настоя още да се спазва принципът за разходна ориентираност на таксите по лицензионните и регистрационни режими. В момента администрацията формира печалба от различни такси за сметка на бизнеса и гражданите, смятат от камарата.   

БСК настоя също за включване на обществените поръчки в електронното правителство и за типизиране на документацията за кандидатстване. Това ще доведе до прозрачност на процеса и намаляване на възможностите за корупция при търговете, коментира заместник-председателят на БСК Камен Колев.

На срещата беше засегнат и въпросът за преговорите по споразумението за Трансатлантическо партньорство за търговия и инвестиции (ТТИП). Двете страни се съгласиха, че е необходима по-голяма прозрачност в преговорния процес, тъй като споразумението ще предостави големи възможности за развитие на бизнеса и търговските отношения на страните-членки на ЕС със САЩ.

Министърът на икономиката Божидар Лукарски призова членовете на БСК да предложат проекти за включване в Плана за инвестиции и растеж на ЕК, известен като плана Юнкер. Той информира ръководството на БСК за намерението на Министерството на икономиката да възобнови работата на Съвета за икономически растеж и покани камарата да участва в дейността му. Ръководството на БСК декларира готовност за сътрудничество с уговорката работата на съвета да е прозрачна, добре планирана и с реални резултати.