17.02.2015

Над 20 милиона лева стари дългове за неплатена такса смет и данък сгради дължат на столичната хазна 22 държавни структури.

Министерствата на вътрешните работи и на отбраната продължават да са

най-големите длъжници с по близо 1 млн.

лева борчове, натрупани за последните 5 години.

Сред ВУЗ-овете най-големи длъжници са

Софийският университет с над 10 млн. лева

и Минно-геоложкият с 780 000 лева.

Лесотехническият университет има да плаща 423 000 лева, НСА – 400 000 лева, НАТФИЗ – 75 000 лева, сочи справка, изготвена от заместник-кмета Дончо Барбалов.

Той е изпратил писма с подробна информация за имотите и дължимите суми на всяко едно от тези ведомства. Повечето са откликнали и в момента са започнали да преговарят за уточняване на погасителните схеми.

Единствено от СУ отговорили, че ще се съдят с общината и докато не приключи делото, няма да плащат.

- See more at: http://novinite.bg/articles/88130/Darjavni-strukturi-daljat-nad-20-mln-lv-danaci-SU-MVR-i-MO-s-naj-golemi-borchove#sthash.bGbw9gBX.dpuf

Над 20 милиона лева стари дългове за неплатена такса смет и данък сгради дължат на столичната хазна 22 държавни структури.

Министерствата на вътрешните работи и на отбраната продължават да са

най-големите длъжници с по близо 1 млн.

лева борчове, натрупани за последните 5 години.

Сред ВУЗ-овете най-големи длъжници са

Софийският университет с над 10 млн. лева

и Минно-геоложкият с 780 000 лева.

Лесотехническият университет има да плаща 423 000 лева, НСА – 400 000 лева, НАТФИЗ – 75 000 лева, сочи справка, изготвена от заместник-кмета Дончо Барбалов.

Той е изпратил писма с подробна информация за имотите и дължимите суми на всяко едно от тези ведомства. Повечето са откликнали и в момента са започнали да преговарят за уточняване на погасителните схеми.

Единствено от СУ отговорили, че ще се съдят с общината и докато не приключи делото, няма да плащат.

- See more at: http://novinite.bg/articles/88130/Darjavni-strukturi-daljat-nad-20-mln-lv-danaci-SU-MVR-i-MO-s-naj-golemi-borchove#sthash.bGbw9gBX.dpuf

Над 20 милиона лева стари дългове за неплатена такса смет и данък сгради дължат на столичната хазна 22 държавни структури.

Министерствата на вътрешните работи и на отбраната продължават да са най-големите длъжници с по близо 1 млн. лева борчове, натрупани за последните 5 години.

Сред ВУЗ-овете най-големи длъжници са Софийският университет с над 10 млн. лева

и Минно-геоложкият с 780 000 лева. Лесотехническият университет има да плаща 423 000 лева, НСА – 400 000 лева, НАТФИЗ – 75 000 лева, сочи справка, изготвена от заместник-кмета Дончо Барбалов.

Той е изпратил писма с подробна информация за имотите и дължимите суми на всяко едно от тези ведомства. Повечето са откликнали и в момента са започнали да преговарят за уточняване на погасителните схеми.

Единствено от СУ отговорили, че ще се съдят с общината и докато не приключи делото, няма да плащат.

Дата: 17.02.2015

Източник: Darikfinance.bg

Прочетено: 1398