Дата: 30.04.2015

Източник: Investor.bg

Прочетено: 1008

Безработицата в България отбелязва лек ръст от 0,2 процентни пункта през март за първи път от повече от година, сочат данните на европейската статистическа служба Евростат.

През третия месец от годината безработицата у нас е достигнала 10,4% спрямо 10,2% през февруари. През март 2014 г. безработицата бе 12,1%. Същевременно средното ниво на безработицата за целия Европейски съюз (ЕС) и еврозоната остава стабилно – съответно 9,8% и 11,3%.

Безработните у нас през март са били 350 хил. души – с 5 хил. повече спрямо февруари, сочи още европейската статистика.

Данните на Евростат вече се доближават до данните на българската Агенция по заетостта, според която безработицата през март е останала без промяна на ниво от 11%, въпреки различната методология за изчислението на показателя. Евростат прави изчисленията на базата на икономически активните лица, докато Агенцията ползва регистрациите в бюрата по труда в страната.

През март е отчетен лек ръст и на безработицата при младежите до 25 години у нас – до 23,8% от 23,7% през февруари, спрямо средно за ЕС и еврозоната ниво от съответно 20,9% и 22,7%.

Общо почти 23,75 млн. души в ЕС са били без работа през март, от които над 18,1 млн. са граждани на държавите от еврозоната. В сравнение с февруари броят им намалява със 75 хил. души в ЕС и с 36 хил. в еврозоната, а на годишна база намалението достига съответно 1,523 млн. и 679 хил. души.

Най-ниска безработица през март е отчетена в Германия – 4,7%, а най-висока – в Гърция и Испания, съответно 25,7% и 23%.

В сравнение с март миналата година най-голям спад на безработицата през март е отчетен в Ирландия – от 12 до 9,8%, Испания – от 25,1% до 23%, и Полша – от 9,6% до 7,7%. Същевременно най-силни ръстове са отчетени в Хърватия – от 17,3% до 18,2%, Финландия – от 8,4% до 9,1%, Италия – от 12,4% до 13%, Франция – от 10,1% до 10,6%, и Белгия – от 8,4% до 8,5%.

Над 4,8 млн. младежи от ЕС до 25 години са били без работа през март, от които малко над 3,2 млн. са граждани на държавите от еврозоната. Германия, Австрия, Дания и Холандия са страните с най-ниска младежка безработица, съответно 7,2%, 10,5%, и по 10,8%, а най-висока има в Гърция, Испания, Хърватия и Италия (50,1% за Гърция и Испания, 45,5% и 43,1% съответно за Хърватия и Италия).