Дата: 01.06.2015

Източник: BUSINESSEUROPE

Прочетено: 1612

Продължителният дефицит в конкурентоспособност на Европа през последните години заплашва растежа и работните места. Европа продължава да губи позиции спрямо основните си конкуренти. Няма да възвърнем световното си лидерство без силна индустрия, която да възвърне растежа, заетостта и иновациите в ЕС. Не правителствата, а фирмите са тези, които основно създават работни места.

Но фирмите, които желаят да инвестират в ЕС, продължават да срещат твърде много пречки. Спадът на инвестициите в ЕС по време на кризата беше остър и безпрецедентен, а сега е време за възстановяването им. Частните инвестиции в ЕС спаднаха с 11% между 2007 и 2013 г. Сегашната икономическа и политическа несигурност е основната причина, която възпира инвестициите. Без инвестиции ще навредим на бъдещата производителност и конкурентоспособност на Европа, като изоставаме трайно от основните ни конкуренти.

Все още във всички държави-членки не са изпълнени нужните структурни реформи, което задържа растежа в Европа. Високите разходи за осъществяване на бизнес намалят печалбите на фирмите. Раздробените пазари и несъгласувани политики пречат на цифровизацията на промишлеността и допринасят за по-високи цени на енергията, което изтласква частните инвестиции от Европа. Доклад за конкурентоспособността на Световния икономически форум също ясно показва различия в конкурентоспособността сред 28 държави-членки на ЕС. Въпреки това, както се упоменава в Барометъра на реформите на BUSINESSEUROPE за 2015 година, вече дават резултат структурните реформи, които са въведени от някои държави-членки през последните години.

Индустриалната конкурентоспособност отново е в центъра на политическия дневен ред на ЕС през последните години. BUSINESSEUROPE призовава политическите лидери на ЕС да изпълнят конкретни действия сега.

Повече за препоръките и позицията на BUSINESSEUROPE (на английски).