Дата: 05.06.2015

Източник: НСИ

Прочетено: 1720

С 2.3 на сто е нараснала средната производителност на труда в България през първото тримесечие на 2015 г. спрямо същия период на предходната година и средно за час работещите у нас са изработили по 12.81 лв. от брутния вътрешен продукт (БВП), сочат данните на Националния статистически институт. Според тях в отчитания период са изработени 17.265 млрд. лв., а преизчислен в евро БВП възлиза на 8.817 млрд. евро, като на човек от населението се падат 1224 евро.

Сезонно изгладените данни показват растеж от 2% на БВП през първото тримесечие на 2015 г. в сравнение със съответното тримесечие на предходната година и 0.9% спрямо четвъртото тримесечие на 2014 година.

Инвестициите (бруто образуване в основен капитал) формират 16.9% от произведения БВП като външнотърговското салдо от стоки и услуги е отрицателно.

По предварителни данни през първото тримесечие на 2015 г. заетите лица в икономиката са 3.3274 млн., които са изработили общо 1.3467 млрд. часове.

Увеличава се приносът на индустриалния сектор в икономиката - от 25.2 на 25.5 на сто, а секторът на услугите бележи спад – от 57.1 на сто на 56.8 процента. 

На едно заето лице се падат 5182.7 лв. от текущия обем на БВП, като всеки зает създава средно 12.81 лв. БВП за един отработен час.

Брутната добавена стойност средно на един зает през първото тримесечие на 2015 г. реално се увеличава с 1.9% и също така с 1.9% за един отработен човекочас спрямо съответното тримесечие на предходната година, посочват от НСИ.

По предварителни данни за първото тримесечие на 2015 г. равнището на производителността на труда е най-високо в индустриалния сектор - 5499.3 лв. брутна добавена стойност (БДС) средно на един зает и 12.9 лв. за един отработен човекочас. В сектора на услугите всеки зает произвежда средно 4202.1 лв. БДС, като за един отработен човекочас се създават средно 9.9 лв. от текущия обем на показателя. Най-ниска е производителността на труда в аграрния сектор - 736.3 лв. БДС на един зает и 2.4 лв. за един отработен човекочас.

Създадената от отраслите на националната икономика брутна добавена стойност през първото тримесечие на 2015 г. възлиза на 14.562 млрд. лв. по текущи цени. Относителният дял на аграрния сектор в добавената стойност на икономиката намалява равнището си с 0.2 процентни пункта спрямо същото тримесечие на предходната година, достигайки 3.0%. Индустриалният сектор увеличава относителния си дял в добавената стойност на икономиката с 1.4 процентни пункта и достига 32%. Относителният дял на добавената стойност, реализирана от дейностите в сферата на услугите, намалява и достига ниво от 65.0% при 66.2% през съответния период на предходната година.

От изработените в първото тримесечие пари са изхарчени 86%, като не се отбелязва изменение в крайното потребление на страната.

Износът на стоки и услуги увеличава равнището си с 4.8%, а вносът на стоки и услуги се увеличава с 4.7%.