11.06.2015

Това становище на BUSINESSEUROPE е в отговор на обществената консултация на ЕК за авиационния пакет, който се очаква в края на 2015 г.

Ключови послания:

  • Въпреки трудните икономически времена, в дългосрочен план световният въздушен транспорт се очаква да нарасне с около 5% годишно до 2030 г. Обаче, този растеж се предвижда в частност за други части на света, като Азия или Близкия изток.
  • Понастоящем много от европейските авиокомпании са в неизгодно положение, тъй като производствените им разходи са по-високи от тези на международните им конкуренти.
  • В международен план има нужда от условия на равнопоставеност. В същото време е важно да се създаде привлекателен инвестиционен климат в подкрепа на европейските авиокомпании.

 

BUSINESSEUROPE се стреми към:

  • Намаляване на фискалната и регулаторната тежест и избягване на въвеждането на нови мерки, които ще увеличат непропорционално разхода за единица продукция повече за европейските предприятия, отколкото за международните конкуренти.
  • Бързо постигане на споразумение, допълнителна оптимизация и стабилно изпълнение на предишните пакети „Единно небе” и на пакетът „Единно европейско небе 2+”, за укрепване на европейската координация на управлението на въздушното пространство, за да се използва максимално наличното въздушното пространство, като същевременно се оптимизира използването и безопасността му, както и европейската икономика да стане по-конкурентоспособна на глобалния пазар, също в полза на околната среда.
  • Създаване на равни условия в световен мащаб. Тук напредък може да се постигне чрез авиационни споразумения, договорени на ниво ЕС, с ясната цел за подобряване на свързаността по въздух, наблягайки върху нуждите на пазара. Това може да се постигне, само ако държавите-членки покажат сериозен политически ангажимент.

 

Ключови факти

  • Авиацията в Европа осигурява повече от 5 милиона работни места и допринася с около 2.5% за БВП на ЕС.
  • Въпреки предстоящите предизвикателства, Европейската комисия все още смята, че до 2035 година в Европа ще има 14.4 милиона полета, 50% повече от 2012 г.
  • Съединените щати контролират същата площ въздушно пространство, но с повече трафик при почти наполовина по-малко разходи

Дата: 11.06.2015

Източник: BUSINESSEUROPE

Прочетено: 2629