Дата: 15.06.2015

Източник: BUSSINESSEUROPE

Прочетено: 1344

BUSSINESSEUROPE, най-голямото обединение на работодателските организации в Европа, подкрепи Българската стопанска камара във възражението срещу последните промени на Кодекса за данъчно облагане на доходите (ΚΦΕ) на Република Гърция, които въвеждат т. нар.  „превантивен данък“ от 26% върху местни лица, по всички плащания за сделки към физически и юридически лица, регистрирани по законодателството на Република България.

Приетата от Гръцкия парламент промяна на КФЕ нарушава пряко както европейското право, включително основното право и принципи за свободно движение на стоки, капитали и хора в Общността, така и международните споразумения за избягване на двойното данъчно облагане, които Гърция е сключила със страни, които съгласно гръцкото данъчно законодателство /чл. 65 от КФЕ/ се определят като страни с привилегировани данъчни режими вкл., за държави членки на ЕС като България, Ирландия и Кипър.

Писмото, подписано от президента на BUSSINESSEUROPE Маркус Бейрер, е изпратено до финансовия министър на Гърция Янис Варуфакис.

Публикуваме оригинален текст по-долу.