Дата: 25.06.2015

Източник: БСК/Министерство на финансите

Прочетено: 1063

В сградата на Европейската комисия в Брюксел се проведе изслушване по жалбата по чл. 259 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС) България срещу Гърция. Изслушването беше председателствано от Хайнц Зурек - генерален директор на ГД „Данъчно облагане и митнически съюз" и Йоханес Лайтенберг - заместник генерален директор на Правната служба на Комисията, в него участваха още 10 представители на ЕК, 4 представители на Гърция и 3 представители на България.

Българската страна представи позицията си по жалбата, както и основните мотиви за нарушението на правото на ЕС, и по-конкретно на основополагащите принципи, залегнали в ДФЕС. Това са принципите за свободно движение на стоки, услуги и капитали, за свободата на установяване, както и принципите за правна сигурност, недискриминация и пропорционалност. Бяха представени и допълнителни мотиви по проекта на Решение на Министерството на финансите на Гърция за прилагане на член 21 от Закон 4321/2015, тъй като с разпоредбите на решението се създава още по-голяма правна несигурност за лицата, както и значително увеличаване на административната тежест и разходите за бизнеса.

Европейската комисия зададе въпроси на представителите на двете страни и при изготвянето на мотивираното си становище ще се съобрази с писмените и устно изразените съображения. Становището на ЕК се очаква да бъде оповестено до 18.08.2015 година.

Представените в изслушването от българска страна мотиви и аргументи за жалбата можете да видите ТУК.

BUSINESSEUROPE, най-голямото обединение на работодателските организации в Европа, подкрепи Българската стопанска камара във възражението срещу последните промени на Кодекса за данъчно облагане на доходите (ΚΦΕ) на Република Гърция, които въвеждат т. нар.  „превантивен данък“ от 26% върху местни лица, по всички плащания за сделки към физически и юридически лица, регистрирани по законодателството на Република България. Писмото, подписано от президента на BUSSINESSEUROPE Маркус Бейрер, е изпратено до финансовия министър на Гърция Янис Варуфакис.

Писмото на BUSINESSEUROPE вижте ТУК