Дата: 01.09.2015

Източник: www.mediapool.bg

Прочетено: 739

България отбелязва най-голям спад на безработицата с 2.1 процентни пункта през юли на годишна база сред 28-те страни членки на ЕС. Без работа са 313 хил. българи, което е 9.4% - с 0.1% по-малко от средното за ЕС, сочат данните на Европейската статистическа служба.

По-голямата част от жените имат работа, като само 8.7% са безработните, докато при мъжете без работа са 10%.

С 1.2 процентни пункта намалява и броят на младежите без работа. Към края на юли 35 000 българи до 25 години не са работили, сочат данните за Евростат. Това е по-ниско ниво от средното за ЕС, където младежката безработица е 20.4%.

Средно 9.5% от европейците са без работа

От второто тримесечие на 2013 г. се наблюдава тенденцията за спад на безработицата в Европа. Към края на юли 2015 г. без работа са малко над 23 млн. души в ЕС, което е 9.5% от трудоспособното население.

Това е минимален спад от 0.1% на месечна база и 0.7% на годишна база, сочат данните на Евростат.

В еврозоната безработните също намаляват до 10.9% през юли. Година по-рано те са били 11.6 на сто.

Най-малко безработни има в Германия – 4.7%, Чехия 5.1% и Малта 5.1%, Великобритания 5.6%, Люксембург – 5.7%

На другия полюс са Гърция - 25%, Испания – 22.2, Кипър – 16.3, Хърватска – 15.1, Португалия – 12.1 и Италия – 12%.

Все пак в Испания и Гърция също е отчетен най-голям спад на безработните. През юли испанците без работа са намалели с 2.1%, колкото и у нас. В Гърция спадът е 2%, но за май, тъй като гръцките власти подават данните си със закъснение заради спецификата при отчитането на безработните.

Младежката безработица проблем за Южна Европа

Най-големият проблем за Южна Европа обаче продължава да бъде младежката безработица, като почти всеки втори под 25 години е без работа в Гърция, Испания и Италия.

В южната ни съседка положението не се подобрява и близо 52% младите гърци нямат препитание. За сравнение преди година без работа са били 49.5% от младите елини.

В Испания и Италия се отчита подобрение спрямо година по-рано, като безработните младежи на Иберийския полуостров са 48.6%, а на Апенините – 40.5%.

Средно за ЕС без работа са над 4.6 млн. младежи под 25 години, което е 20.4%.

Вж. Оригиналната публикация