Дата: 07.09.2015

Източник: БСК

Прочетено: 1675

Българската стопанска камара (БСК) многократно е отправяла предложения за промени в законодателството, работещи мерки и инструменти за намаляване на регулаторната тежест, насърчаване на инвестициите, реформиране на публичните институции и бюджетната сфера, промени в енергийните политики, които да доведат до икономическо възстановяване, ускорен растеж и увеличаване на производителността, заетостта и доходите.

Във връзка с тиражираните изявления, че бизнесът разчита на ниското заплащане на труда и че, дори когато е налице икономически растеж, работните заплати не се увеличават, пресцентърът на БСК оповестява данни за ръста на заплатите, БВП, брутната добавена стойност и производителността на труда (БВП и БДС на едно заето лице) за периода 2001-2014 г. и за 2008-2014 г. (периода на финансова и икономическа криза). Представената информационна справка е подготвена на основата на официални данни на НСИ и размера на минималната работна заплата за съответните години. 

Следва да се отбележи, че рязкото намаляване на заетостта и брутния вътрешен продукт след 2008 г. е съпроводено с номинално и реално увеличение на средната и минималната работна заплата, изпреварващо значително ръста на икономиката и производителността (БВП/зает, БДС/зает) – с над 20-30% за посочените периоди. Това потвърждава официалните позиции на БСК, че независимо от положителните тенденции на пазара на труда от края на 2014 г., в сегашната ситуация и в средносрочна перспективапроблем №1 за българската икономика остава необходимостта от увеличаване на производителността и заетостта, и съответстващ на тях ръст на възнагражденията.

ВИЖТЕ ПЪЛНОТО СТАНОВИЩЕ ТУК