Дата: 09.09.2015

Източник: BUSINESSEUROPE

Прочетено: 2565

По повод днешната реч на председателя на Европейската комисия Жан-Клод Юнкер относно състоянието на Европейския съюз председателят на BUSINESSEUROPE Ема Марчегалия заяви:

За емиграцията…

„Това беше важна реч в решаващ за Европа момент. Ние трябва да споделяме общите европейски ценности, когато става въпрос за справяне с бежанската криза, и да търсим общи решения. Много компании вече са изразили желанието си да допринесат за такова решение.

Не трябва да забравяме, че с оглед намаляването на работната сила ние се нуждаем от конструктивен подход към миграцията. Изправени пред демографски и трудови предизвикателства, ние се нуждаем от повече талантливи хора от цял свят, а Европа е привлекателна дестинация за обучение, работа и живот. Затова приветствам обявения законодателен пакет относно законната миграция за хората, които могат да работят и живеят законно в Европа“.

Да направим Европа отново силна!

"В същото време, ние трябва да укрепим европейската икономика, за да се постигне по-добро бъдеще за фирмите и гражданите. Нека не забравяме, че скептицизмът на гражданите към мигрантите често се корени в икономическата несигурност.

В един променящ се свят, с много развиващи се икономики в застой, значително е увеличена спешността да си напишем домашното и да направим европейската икономика по-конкурентоспособна. Подновявам подкрепата си за председателя Юнкер за амбициозната програма за сключване на търговското споразумение със САЩ (TTIP), особено в момент, когато много европейци имат съмнения относно този ключов проект за ЕС. Европа трябва да играе водеща роля в по-нататъшното оформяне на дневния ред на световната търговия."

За бъдещето на Еврозоната…

"Приветстваме ангажимента на председателя Юнкер за засилване на икономическия и паричен съюз чрез прилагане на "доклада на петимата президенти". Правителствата на страните от Еврозоната трябва да предприемат смели политически стъпки и укрепване на управлението на общата ни валута. Ние се нуждаем от повече координация на икономическите политики на държавите-членки, както и по-добро прилагане и изпълнение на препоръките за отделните държави. Ето защо, ние ценим фокуса на председателя Юнкер по тези важни и необходими реформи ".

За споразумението за климата…

"Президентът Юнкер правилно подчерта, че глобален проблем може да бъде решен само на глобално равнище. Поради това той е прав, призовавайки действията на основните международни партньори да съответстват на нивото на амбицията за сключване на обвързващо глобално споразумение за климата“.