18.09.2015

Депутатите приеха очтета на НЗОК за 2014 г.

Оценка слаб 2 писа на работата на касата през 2014 г. Григор Димитров, представител на Българската стопанска камара в Надзорния съвет на НЗОК тогава, а и сега. Той постави тази своя оценка по време представянето на отчета на фонда за миналата година по време на днешното заседание на парламентарната здравна комисия. Според него бюджетът на НЗОК е използван крайно неефективно, защото вместо да се наблегне на лечение в извънболничната помощ са използвани скъпи лекарства в болниците. По думите му, през 2014 г. е регистриран такъв ръст на разходите, какъвто не може да си позволи нито една развита икономика.

Димитров заяви, че през миналата година касата не е упражнила абсолютно никакъв контрол. Той отбеляза, че това е защото системата на здравеопазването е оставена на автопилот. Според него нормативната уредба не е помагала на работата на НЗОК, а управляващите не са взели под внимание предложените от Надзорния съвет мерки за подобряване на контрола. Той напомни, че през 2013 г. народните представители не са взели под внимание предложения от касата бюджет, а е била одобрена, сума, която е неадекватна на нуждите на системата. Димитров също така добави, че не е било наложено ограничение на откриването на нови болници, което също е повлияло за повишаване на разходите.

Надзорникът предупреди, че при формирането на бюджета за 2016 г. не бива да се прилага историческият принцип на определяне на нужните средства.

Отчетът на НЗОК бе представен пред депутатите от настоящия управител д-р Глинка Комитов. От данните стана ясно, че през 2014 г. е имало огромно нарастване на разходите по няколко пера. За лекарства за домашно лечение те са се увеличи от 527 млн. лв. на 629 млн. лв. Необходимите за онкомедикаменти в болничната помощ  средства са нараснали от 145 млн.лв. на 220 млн. лв. Д-р Комитов посочи, че причината за това е основно влизането на нови непатентни наименования в реимбурсния списък и промените в Наредба 40. За медицински изделия в болничната помощ парите са се увеличили от 64 на 81 млн. лв., а в извънболничната – от 82 на 96 млн. лв. Увеличение има и на парите за болнична помощ.

След двете актуализации бюджетът на касата в края на 2014 г. е бил с 68 млн. лв. отрицателно салдо, става ясно още от отчета. Според НЗОК, това се дължи до голяма степен на разширяването на реимбурсния списък с нови групи лекарства, плащането на 68 млн. лв., дължими за октомври и ноември 2013 г. и изплащането на задължения от 20 млн. лв.  към чуждестранни фондове.

Отчетът на касата за 2014 г. бе приет от депутатите.

Дата: 18.09.2015

Източник: www.zdrave.net

Прочетено: 2266