Дата: 15.10.2015

Източник: БСК

Прочетено: 1785

На 15 октомври 2015 година в Българската стопанска камара се проведе работна среща по проблемите, свързани с подготовката, обучението и квалификацията на кадри в областта на индустриалния дизайн. Домакин на срещата бе главният секретар на камарата Петър Денев, а в срещата участваха доц. Мирян Миранов, ръководител на катедрата по индустриален дизайн в Националната художествена академия, проф. Сашо Драганов – преподавател по индустриален дизайн и Климент Климентов – председател на Управителния съвет на Камарата на дизайнерите в България.

В рамките на срещата ръководството на БСК се запозна със състоянието на обучението и подготовката на кадри по индустриален дизайн, както и липсата на нормативна закрила на специалистите, подготвяни в тази специалност. Преподавателите от Националната художествена академия посочиха, че е необходимо въвеждането на регулации в професията, които да защитават постиженията на младите дизайнери и да създават предпоставки за тяхното използване в икономиката на страната.

Двете страни се споразумяха да работят заедно за повишаване на имиджа на индустриалния дизайн и за търсене на решения в полза на образованието в тази специалност. От страна на БСК бе изразена готовност за действия, които са насочени към подобряването на регулациите при подготовката на кадри.