13.11.2015

През третото тримесечие на 2015 г. брутният вътрешен продукт (БВП) нараства с 2.9% спрямо съответното тримесечие на предходната година и с 0.7% спрямо второто тримесечие на 2015 г. според сезонно изгладените данни. 

Реализираната добавена стойност през третото тримесечие на 2015 г. е 20 011 млн. лeвa.

По елементи на крайното използване най-голям дял в БВП заема крайното потребление (68.7%), което в стойностно изражение възлиза на 16 214 млн. лева. През третото тримесечие на 2015 г. бруто капиталообразуването е 5 382 млн. лв. и заема 22.8% относителен дял в БВП. Външнотърговското салдо е положително.

Вижте пълния текст и приложенията ТУК

Дата: 13.11.2015

Източник: НСИ

Прочетено: 2241