Дата: 20.01.2005

Източник: www.bia-bg.com

Прочетено: 3129

На официална церемония на 20 януари 2005 г. Председателят на БСК Божидар Данев (вж. Биографична справка) получи наградата "Мистър Икономика 2004" в категорията "За принос в развитието на българската индустрия".

Конкурсът беше организиран от сп. "Икономика" и Асоциацията на индустриалния капитал, а в журито участваха 250 представители на бизнеса, науката и медиите.

Досега носители на тази награда са били министърът на икономиката Лидия Шулева и министърът на финансите Милен Велчев. За първа година наградата печели представител на бизнеса.

Конкуренти на Божидар Данев за спечелването на наградата бяха Петър Бъчваров - главен мениджър на ХЕС-Ямбол, Георги Добрев – изп. директор на ЗММ-Сливен, Лалко Дулевски – председател на Икономическия и социален съвет, и Наско Цанев – изп. директор на БДЖ.

"Ползвам случая да изразя убеждението си, че наградата, с която бях удостоен, се дължи преди всичко на престижа на Българската стопанска камара - организация, доказала своя принос в развитието на българската икономика и привличаща своевременно и обективно вниманието на управляващите върху актуалните проблеми на индустриалното развитие", заяви г-н данев при получаването на отличието.

Г-н Данев получи статуетка "Рибарят и златната рибка" на Ставри Калинов и плакет.

 

БИОГРАФИЧНА СПРАВКА

БОЖИДАР ДАНЕВ е роден в София. Завършил е Техническия университет в София и е специализирал в Университет Хановер (ФРГ) и в Академията на науките в Москва. Защитил е докторска дисертация "Управление на многосвързани системи" и се е хабилитирал като старши научен сътрудник.

Удостоен е с награда на БАН за най-добра научна разработка и за научна разработка с най-голям икономически ефект. Член е на Общото събрание на БАН.

Работил е в Българска академия на науките /БАН/, Институт по техническа кибернетика като научен сътрудник, ръководител на програми и др.

През 1981 година постъпва на работа в Българска индустриална асоциация, сега Българска стопанска камара (БСК). Работи последователно като специалист, ръководител център, зам.-председател, председател.

Бил е изпълнителен директор на Софийска фондова борса. Понастоящем е Председател на Управителния съвет и Изпълнителен председател на БСК и Изпълнителен директор на международната лизингова компания "Интерлийз" АД. Член е на съветите на директорите и надзорен съвет на крупни търговски дружества. Член е на Националния съвет за научна политика и на Съвета за икономически растеж към Министерския съвет на Р България. Два последователни мандата е съпредседател на Смесения икономически и социален комитет България – Европейски съюз.

Д-р Божидар Данев е автор на над 100 публикации в чуждестранни и български научни издания. Автор и съавтор в три монографични научни труда. Участва в работата на редица международни форуми като "keynote speaker" по проблемите на икономическото развитие, информационните технологии, индустриалната политика и т.н. Чете лекции като гост в Германия, Англия, САЩ, Италия, Швейцария.

Владее руски, английски, немски и френски език. Семеен.