Дата: 27.03.2008

Източник: www.bia-bg.com

Прочетено: 3571

Зам.-председателят на БСК Камен Колев участва в среща, посветена на ограничаването на регулаторните режими на общинско ниво. Форумът се проведе днес, 27 март, в резиденция „Бояна” и бе организиран от Министерството на държавната администрация и административната реформа.

вж. СНИМКИ

В дискусията участваха представители на администрацията на Министерския съвет, Министерството на държавната администрация и административната реформа, Сметната палата, Националното сдружение на общините в Р България, Българската стопанска камара и всички областни управители.

Форумът бе открит от министъра на държавната администрация и административната реформа Николай Василев.

С изказвания по темата се включиха председателят на Сметната палата Валери Димитров, Снежана Димитрова - директор на дирекция в МС, изпълнителният директор на Националното сдружение на общините в Р България Гинка Чавдарова, областните управители на Варна, Стара Загора, Сливен, Ямбол, Монтана и др.

Г-н Камен Колев запозна участниците с проведените от БСК серия от изследвания в областта на регулаторните режими и представи основните предложения на бизнеса за постигане на по-добро административно обслужване. (вж. Презентация на К.Колев)

Бе констатирано, че съществуват два основни проблема:

  1. Как да се идентифицират незаконните режими, които общините вкарват с наредби.
  2. По какъв начин общините да отменят тези незаконни режими. 

В хода на дискусията бе решено Националното сдружение на общините и областните управители да предоставят на общините изчерпателни списъци с въведените със закон режими, като всички останали се считат за неправомерни.

Участвалите в срещата областни управители се ангажираха да  направят проверки за наличие на неправомерно администрирани регулативни режими на територията на съответните области.

Бе поет ангажимент, също така, да се направи преглед на механизмите за формиране на таксите, събирани от общинските администрации по отделните режими, и да се търси унифициране на правилата за формиране на размера на таксите за една и съща регулация в отделните общини.

Основният извод от срещата бе, че масово не се спазват текстовете на Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност.

***

По време на проведеното на 17 март т.г. в Министерския съвет публично представяне и обсъждане на проекта на Програма за по-добро регулиране възникнаха редица въпроси, свързани с въвеждането и администрирането на регулаторни режими на общинско ниво без законово основание за това. Тези проблеми бяха повдигнати многократно от бизнес организациите, най-вече – от Българската стопанска камара, и намирането на решение за тях получи подкрепа в лицето на министър-председателя, администрацията на Министерския съвет, Министерството на държавната администрация и административната реформа и Националното сдружение на общините в Р България. Предложено бе да се обсъди възможността за оказване на контрол върху този процес и премахването на незаконните режими със съдействието на областните управители и Сметната палата.

В тази връзка, Министерството на държавната администрация и административната реформа организира среща, на която да се представят позициите на заинтересованите страни и да се обсъдят възможностите за бързи действия, в посока подобряване на административното регулиране и бизнес средата на общинско ниво.