13.01.2016

НПРО настояват за незабавно свикване на работната група за преглед на изпълнението на консенсусните предложения, довършване на работата по дискусионните и предприемане на спешни действия по изпълнение на поетите ангажименти в енергетиката.

Национално представителните работодателски организации (НПРО) изпратиха писмо до Томислав Дончев – заместник министър-председател по европейските фондове и икономическата политика, по повод неизпълнението от страна на институциите на поетите през втората половина на 2015 година ангажименти за реформи в енергетиката. Въпреки декларираната подкрепа, включително и на последната проведена на 08.12.2015 год. среща, до момента липсва съществен прогрес.

В писмото на НПРО се казва още:

“Констатираме, че е налице сериозно забавяне на изпълнението на споразумението с работодателските организации, което налага активизиране на общите действия с цел рестартиране на диалога с институциите и ускоряване решаването на проблемите.

Държим да Ви информираме, че водещи експортни отрасли са в икономически срив, поради непредприетите действия от страна на институциите в областта на енергетиката. Сериозни проявления на тези проблеми могат да се видят и в неблагоприятните данни за българския износ, особено в светлината на назряваща световна криза.

Особено тревожно е състоянието на икономиката в частта на енергоинтензивните индустрии и драматичното забавяне на процедурата по нотификацията на Наредбата за намаляване на тежестта, свързана с разходите за енергия от възобновяеми източници.”

Пълният текст на писмото може да видите в прикачения файл.

 

Дата: 13.01.2016

Източник: БСК

Прочетено: 1825