Дата: 26.09.2016

Източник: БСК

Прочетено: 1973

"Не знам дали поканата към мен е продиктувана от факта, че увлечени в политическите битки, представителите на правителството не са се отзовали да участват в старта на това значимо събитие, или има промяна във философията на целите и инструментите на Пловдивския панаир. Ще ми се да е второто".

Това каза изпълнителният председател на Българската стопанска камара Божидар Данев, на когото бе възложено да открие 72-я Есенен технически панаир. 

Данев добави, че приема честта като признание за ключовата роля на бизнеса в икономическото развитие. "Именно бизнесът е носител на иновативни идеи и генератор на износа на продукти с повишена добавена стойност. Държавата създава условия, а бизнесът – блага!", каза изпълнителният председател на БСК.

Ето какво още каза Божидар Данев:

72-рото издание на Международния технически панаир поставя едно ново начало, нова визия на най-старото търговско изложение у нас.

Превръщането на панаира в демонстрационен център на високи технологии и нови видове бизнес е изключително важна крачка в посока насърчаване на българските производители да развиват и споделят своя иновационен потенциал.

За съжаление, българската икономика продължава да изостава съществено от икономиките на останалите европейски страни по отношение на високите технологии и иновациите. Индикатор за това е фактът, че страната ни продължава да експортира основно суровини и стоки с ниска добавена стойност.

От друга страна, у нас има висок потенциал за развитие на такива технологии с оглед наличието на специалисти с нужните умения и квалификация, особено в сферата на информационните технологии. Да не забравяме, че България е с традиции в машиностроенето и роботиката, а именно тези сектори започват все по-осезаемо да възръщат позициите си не само на българския, но най-вече на международните пазари.

В този контекст, инициативата на ръководството на Пловдивския панаир да постави акцент върху технологиите и иновациите е похвална и трябва да бъде подкрепена. Радостно е, че Пловдивският панаир се превръща в средище не само на търговския обмен, но и на обмена на идеи. Това е един голям шанс за авангардните компании и за младите изобретатели и предприемачи да се появят на международната търговска сцена и да покажат своите възможности. Вярвам, че в следващите дни много перспективно мислещи хора ще срещнат своите партньори и ще потеглят към реализацията на своите идеи.

Живеем във време, в което технологиите се раждат бързо и също така бързо умират, за да отстъпят място на нови технологични решения. Това е време, в което скоростта да мислиш и реализираш идеите си е ключово определяща за всяко бизнес начинание. Ето защо, инициативата на Международния пловдивски панаир е навременна и съм уверен в нейния успех. С тези свои стъпки Пловдивският панаир се адаптира към революционните изменения в световната икономика, породени от бурното развитие на цифровизацията.

Не на последно място, бих искал да поздравя участниците в тазгодишното есенно търговско изложение за инициативността и за очевидно заслуженото самочувствие да представят продукцията си. Надявам се участието им да е не просто запомнящо се и успешно, но преди всичко да е своеобразен стимул за последващо развитие и просперитет.