Дата: 06.12.2016

Източник: БСК

Прочетено: 1393

Недко Недков бе преизбран за председател на Управителния съвет на Индустриална стопанска асоциация (ИСА) – Габрово. Това стана на проведеното на 5 декември 2016 г. Отчетно-изборно общо събрание на организацията.

За зам.-председател на организацията бе избран Пламен Ацаров (Българо-китайска камара за индустриално развитие – БККИР), а за секретар – Пепа Сомлева („Анел 90 Пепа Сомлева“ ЕТ).

Останалите членове на  УС на ИСА-Габрово са:

  1. Симеон Кирчев, „Сарже“ ООД – Габрово
  2. Мариан Хаджийски, „Росица“ АД, – Севлиево
  3. Емануил Енев, „Енев-98“ ЕООД
  4. Емил Христов, „Пътстрой-Габрово“ АД
  5. Здравко Бояджиев, “Хоби секънд хенд“ ЕООД
  6. Николай Минчев, “Булбиокем“ ЕООД
  7. Николай Налбантов, Консорциум НБИ 
  8. Стефан Станчев, Теспом“ АД.

Гости на събранието бяха зам.-председателят на БСК Георги Шиваров и Атанас Бойков – експерт „Регионални организации“ в БСК.

Участниците в Общото събрание утвърдиха основните насоки за работа на ИСА-Габрово през следващия период. Основен акцент ще бъде поставен върху преодоляването на проблема с недостига на квалифицирани кадри за фирмите от областта. Сред плановете на организацията са изграждането на база за развитие на кадри и за подпомагане на местния бизнес с консултации и услуги, организиране на бизнес срещи между български и международни компании, събиране, анализиране и популяризиране на добри практики, провеждане на маркетингови и социологически проучвания и др.