Дата: 15.02.2017

Източник: Expert.bg

Прочетено: 299

Търговският излишък на Европейския съюз (ЕС) с останалата част на света за цялата 2016 г. се равнява на 39,3 млрд. евро. Спадът в сравнение с 2015 г. е значителен - тогава излишъкът бе 59,9 млрд. евро. 

От януари до декември 2016 г. износът на стоки извън ЕС възлиза на 1,745 трлн. евро, отбелязвайки ръст от 2% на годишна база, а вносът е достигнал 1,706 трлн. евро, като намалява с 1% на годишна база, сочат данни на Евростат. 

Само за декември износът на стоки от съюза към останалата част от света се увеличава с 5% до 164,4 млрд. евро в сравнение със същия период на предишната година. Вносът също нараства – с 6%, до 143,5 млрд. евро, като в резултат на това ЕС отчита търговски излишък от 20,9 млрд. евро.

За разлика от ЕС България обаче отчита търговски дефицит в размер на 3,5 млрд. евро за цялата 2016 г. За сравнение, през предходната година дефицитът е бил доста по-малък – 2,6 млрд. евро. Износът на страната към останалата част от света се увеличава с 3% до 23,5 млрд. евро, а вносът намалява с 1% до 26,1 млрд. евро. 

Най-голям за годината е търговският излишък на Германия – 248,2 млрд. евро. Прави впечатление, че разликата със страната на второ място – Холандия, е огромна. Търговският ѝ излишък възлиза на 50,9 млрд. евро, което е почти 5 пъти по-малко. На трето място е Ирландия с 42,7 млрд. евро. "Лидер" от гледна точка на търговския дефицит за цялата 2016 г. е Великобритания със 149,8 млрд. евро.Търговският излишък на Европейския съюз (ЕС) с останалата част на света за цялата 2016 г. се равнява на 39,3 млрд. евро. Спадът в сравнение с 2015 г. е значителен - тогава излишъкът бе 59,9 млрд. евро. 

От януари до декември 2016 г. износът на стоки извън ЕС възлиза на 1,745 трлн. евро, отбелязвайки ръст от 2% на годишна база, а вносът е достигнал 1,706 трлн. евро, като намалява с 1% на годишна база, сочат данни на Евростат.  

Само за декември износът на стоки от съюза към останалата част от света се увеличава с 5% до 164,4 млрд. евро в сравнение със същия период на предишната година. Вносът също нараства – с 6%, до 143,5 млрд. евро, като в резултат на това ЕС отчита търговски излишък от 20,9 млрд. евро.

За разлика от ЕС България обаче отчита търговски дефицит в размер на 3,5 млрд. евро за цялата 2016 г. За сравнение, през предходната година дефицитът е бил доста по-малък – 2,6 млрд. евро. Износът на страната към останалата част от света се увеличава с 3% до 23,5 млрд. евро, а вносът намалява с 1% до 26,1 млрд. евро. 

Най-голям за годината е търговският излишък на Германия – 248,2 млрд. евро. Прави впечатление, че разликата със страната на второ място – Холандия, е огромна. Търговският ѝ излишък възлиза на 50,9 млрд. евро, което е почти 5 пъти по-малко. На трето място е Ирландия с 42,7 млрд. евро. "Лидер" от гледна точка на търговския дефицит за цялата 2016 г. е Великобритания със 149,8 млрд. евро.