Дата: 15.02.2017

Източник: Investor.bg

Прочетено: 278

Студеното време от края на миналата и началото на тази година ускорява инфлацията през януари. Ако през декември 2016 г. увеличението на цените на горивата изведе ръста на потребителските цени на положителна територия, то през януари към това се добавя и ефекта от повишените цени на горивата за отопление и твърдото гориво, показват данните на Националния статистически институт (НСИ). 

Индексът на потребителските цени за януари 2017 г. спрямо декември 2016 г. е 101,3%, т.е. месечната инфлация се ускорява с 1,3% спрямо отчетените 0,6% през декември 2016 г. Годишната инфлация за януари 2017 г. спрямо януари 2016 г. е 1,4% в сравнение с 0,1% през декември. Това е най-високото равнище от юни 2013 г. насам. 

Средногодишната инфлация за периода февруари 2016 - януари 2017 г. спрямо периода февруари 2015 - януари 2016 г. обаче остава отрицателна - -0,7%. 

През януари най-силно поскъпват въглищата – с 9,1%, отчита националната статистика. Цените на дървата за отопление се повишават с 3,1%, газообразните и течни горива за битови нужди - съответно с 2,6 и 4%, а централното газоснабдяване – с 2,7%.

Дизеловото гориво поскъпва с 3,5%, бензинът А95Н - с 2,1%, бензинът А98Н - с 1,5%, а цените на газ пропан-бутан и метан за автомобили – съответно с 5,6% и 0,7%.

През януари спрямо декември се увеличават и цените на хранителните продукти и безалкохолните напитки – средно с 3,5%. Най-силен ръст в групата се отчита при зеленчуците – почти 28%.

Същевременно продължават да поевтиняват дрехите и обувките. През януари е отчетен спад но цените от 2,8%.

С минимални изменения са цените на алкохола, тютюневите изделия, комуналните услуги, здравеопазването, обзавеждането и домакинските уреди, образованието, ресторантите и други.

Данните на НСИ показват още, че хармонизираният индекс на потребителските цени за януари 2017 г. спрямо декември 2016 г. е 100,7%, т.е. месечната инфлация е 0,7%. Годишната инфлация за януари 2017 г. спрямо януари 2016 г. е 0,4%. Средногодишната инфлация за периода февруари 2016 - януари 2017 г. спрямо периода февруари 2015 - януари 2016 г. е минус 1,3%.

Индексът на цените за малката кошница за януари 2017 г. спрямо декември 2016 г. е 102,1%. Най-силен ръст е измерен на цените на храните – 3,8%. 

Средното равнище на инфлацията в България за периода 1996 – 2016 г. е в размер на 70,56%, достигайки рекордно високото ниво от 2019,50 на сто през март 1997 г. Най-ниската ѝ стойност за периода е от -2,60 на сто през февруари 2014 г., показват изчисления на TradingEconomy. 


source: tradingeconomics.com