Дата: 23.11.2017

Източник: в. Капитал

Прочетено: 1493

Българските ученици на 15 и 16 години имат добри нагласи, но едва умерени умения за работа в екип. Така са обобщени данните от задачите за решаване на проблеми в сътрудничество от последното международно изследване PISA. То бе проведено през 2015 г. и в него участваха над 6 хил. български ученици от девети клас. Миналата година организацията публикува резултатите в основните области - четене, математика и природни науки, които за пореден път разкриха притеснителни резултати на българските деветокласници, а сега обобщава и изводите за т.нар. меки умения (soft skills) като работа в екип, решаване на конфликти, разпределение на роли и др.

В изследването участват около половин милион ученици от 51 държави и региони. То се провежда на всеки три години, а следващите тестове ще са през 2018 година.

Тестът

Уменията за работа в екип са оценявани с решаване на една или две задачи, при които учениците заедно с двама виртуални партньори трябва да търсят информация по даден проблем, да разпределят ролите в екипа и да стигнат до разрешаване. Задачата се решава в чат, в който единият от виртуалните партньори играе ролята на по-скоро поддържащ работата в екип, а другият - по-скоро създаващ конфликти. При всяка ситуация или реплика на партньорите изпитваният ученик трябва да избира от четири реакции и така ситуацията се развива в различни посоки. А от избора на ученика се преценява дали той може да комбинира различни роли, да спазва уговорки за работата между партньори, да разрешава конфликти сред хората в екипа и да стигне до решение на даден проблем.

Средният резултат на българските ученици при решаване на проблеми в сътрудничество е 444 точки и е по-нисък от средния за всички участници - 500 точки. Общо 49% от българските ученици успяват да решат най-лесните задачи, в които се изискват умения за набиране на информация и съставяне на план за действие, но не и умения за разпределяне на ролите и работа в екип. Други 49% успяват да се справят със средно трудните задачи, при които се изисква и разбиране какво е работа в екип и умение за разпределяне на роли. Само 2% от българските ученици показват високо ниво на сътрудничество, успешно преодоляват разногласията в екипа и предприемат ефективни действия за разрешаване на проблема.

Най-добри при работата в екип и разрешаването на конфликти са учениците от Сингапур (561 точки среден резултат) и Япония (552). Среден резултат над 530 точки имат и юношите от Хонконг-Китай, Канада, Естония, Финландия, Макао-Китай, Нова Зеландия и Австралия.

Кой как се справя

Като цяло резултатите на момичетата са по-добри от тези на момчетата. "Момичетата имат по-добри умения за справяне с проблем в екип и по-голяма готовност за сътрудничество спрямо момчетата. Момичетата ценят по-високо отношенията си с роднини, връстници и приятели, отколкото момчетата. Момчетата обаче ценят по-високо екипната работа в сравнение с момичетата", обясни Светла Петрова от Центъра за оценяване в предучилищното и училищното образование към просветното министерство. Интересен факт е, че учениците, които казват, че са били подложени на тормоз, имат средно с 18% по-ниски резултати от другите.

"Резултатите от изследването не показват какво е нивото на обучение по един предмет, тъй като работата в екип е част от цялото обучение, но зависи и от социалния опит на учениците", каза Светла Петрова. Според нея една от мерките, които може да бъдат предприети след изследването, е в програмите по всички предмети да бъде разпределено обучение в умения за работа в екип и за разрешаване на конфликти и то да се прави от всички учители.