Дата: 01.12.2017

Източник: БСК

Прочетено: 749

На 24 ноември 2017 г., в Областната управа на Стара Загора, беше обсъден проект на стратегия за развитие на биоикономиката в Област Стара Загора.

Дейността се осъществява от БСК с основно съдействие от Тракийския университет в Стара Загора, в рамките на европейския проект BioSTEP, който се финансира от програма Хоризонт 2020 на ЕС и е насочен към насърчаване на участието на заинтересовани страни и информираността на обществото за ангажирано управление на европейската биоикономика

Стратегическият документ беше подложен на обществено обсъждане сред заинтересовани страни в Стара Загора и предстои да се представи за одобрение на областния Съвет за регионално развитие през месец декември 2018 г.

Документът ще бъде предложен като модел за разработване на подобна стратегия и визия в други региони на България, с възможност да се разпространи и на национално ниво.

Предоставяме възможност да се запознаете с документа и да изпращате Вашите коментари, допълнения или корекции.

Благодарим за Вашите мнения!