Дата: 21.12.2017

Източник: Регионална стопанска камара – Смолян

Прочетено: 1215

Регионална стопанска камара – Смолян стартира изпълнението на проект по програма INTERREG V-A “Гърция-България 2014-2020”. На 18 декември 2017 г. в Областна администрация - Комотини, Гърция се състоя началната конференция по проекта “ Enhancing biodiversity through sustainable management and protection of rare species habitat in Nestos and Ardas rivers and the Rodopi Mountain Range“ с акроним „Wild Life For Ever“. На срещата присъстваха представители на екипите по проекта от всички партньори. Председателят на Смолянската камара Иво Царев представи накратко дейностите на сдружението в подкрепа на бизнеса.

Основните дейности в проекта са в областта на опазване на биоразнообразието. Предвидени са разработване на обща база данни, модел за оценка на риска в трансграничния регион и стратегии за опазване на уязвими видове. Регионалната стопанска камара в Смолян и Търговската камара в Ксанти ще разработят на базата на проучване на местния пазар общ етикет за качество. Предвидени са обучения, срещи за обмяна на опит, както и сертифициране на общо 50 български и гръцки фирми с етикета за качество. Продължителността на проекта е 24 месеца.

Водеща организация по проекта е Регион Източна Македония и Тракия с център Комотини, партньори от гръцка страна са Децентрализираната администрация на Източна Македония и Тракия, Гръцкото орнитологическо дружество и Солунския университет Аристотел. Българските партньори са Регионална стопанска камара – Смолян и фондация Арбитра - Хасково.