Дата: 30.07.2018

Източник: БСК

Прочетено: 1198

Аз, долуподписаният Мирослав Тошков Александров, изпълнителен директор на Брамас-96 АД гр. Шумен (екарисаж), декларирам, че подкрепям поставените искания от родителите на деца с увреждания и подкрепени от Гражданско движение “ДНЕС” под надслов – “Системата, която ни убива - всички”.

Също така, заявявам и следните допълнителни искания:

  1. Стриктно спазване на Регламент 1069/2009 ЕО на територията на Република България
  2. Стриктно спазване на Регламент 142/2011 ЕО на територията на Република България
  3. Оставка на изпълнителния директор на БАБХ Дамян Илиев, който със своите действия и бездействие доведе до организиран хаос в дейностите по обезвреждане на мъртви животни, което допринесе и за разпространение на болестите по животните, които наблюдаваме днес.
  4. Оставка на директора на ОДБХ гр. Шумен Катя Райкинска, която организирано, безотговорно и под натиск затвори екарисажа в гр. Шумен, с което даде своя принос за разпространението на зарази и болести по животните.

Заявявам, че аз и работниците и служителите на екарисажа в град Шумен ще участваме в организирания от родители национален протест на 30 юли 2018 г., от 17:00 ч., пред Народното събрание.

Мирослав Александров

изпълнителен директор

 

_______________________________________________________________

На едни 5 милиона лева мирише около скандала със затварянето на екарисажа “Брамас” в Шумен, категорични са служители и работници от шуменското предприятие, които в четвъртък излязоха на протест срещу затварянето, наложено от Областната дирекция по безопасност на храните. “Затваряме си екарисажите изкуствено, за да дадем работа на инсинераторите” – категоричен е собственикът на “Брамас” АД Мирослав Александров.

Около “Брамас” започна да мирише след няколко поръчкови статии в национални сайтове, от които пролича директен апетит към трупните мръвки в екарисажа. Дни Българската агенция за безопасност на храните излезе с изявление, че екарисажът за обезвреждане на трупове на животни и други странични животински продукти в Шумен, собственост на „Брамас 96” АД, при осъществяване на дейността си е допуснал множество несъответствия с националното и европейското законодателство. Нарушенията били официално посочени в доклади от извършени проверки на официалния контролен орган БАБХ.

“Предвид изложените опасности и поради това, че българската държава носи отговорност пред Европейската комисия за спазването на изискванията на посочените регламенти на ЕС, следва да се осъществява стриктен държавен контрол, което е гаранция за предпазване от посочените по-горе щети за държавата.” – написаха от БАБХ и допълниха, че в изпълнение на тези изисквания директорът на ОДБХ-Шумен е издал актове за спиране на дейността на екарисажа, като е допуснато предварителното им изпълнение. Административният съд спря предварителното изпълнение на някои от заповедите, но на 4 май т. г. от ОДБХ затварят екарисажа, по думите на Мирослав Александров “заради няколко паяжини и чифт обувки”.

“Сега протестираме срещу втората заповед, която окончателно ни затвори в момента. Заличаването на регистрацията през април го протестирахме в съда и той се произнесе в наша полза. Нямаме процес с регистрацията, тя е процесна, щом е процесна – не е отнета. Имаме проблем с последното затваряне от 4 май. За да отвори наново екарисажът трябва комисия от органа, който го е затворил, ОДБХ, да извърши проверка, да установи, че няма нарушения и да освободи предприятието да може да работи.” – обясни пред репортери Александров. Според него предприятието има пълна история.

“През нашето предприятие са минали седем европейски комисии. Седемте комисии винаги са давали отлична оценка. Там ако видите има един плакат, ние сме покрили няколко международни стандарта за качество и безопасност. Възможно ли е при наличието на тази фактология ОДБХ – Шумен да каже, че екарисажът не отговаря на изискванията? Намирате ли го за нормално. Как може да търсиш регистрация по ЗУТ – Закона за устройство на териториите, който влиза в сила през 2002 година, а предприятието е пуснато в експлоатация през 1985 по съвсем друг закон. Всички документи съвпадат и са представени на д-р Катя Райкинска, която обаче ги е заключила и не ги показва на никого. Разполагаме с оригиналите на всички документи.” – категоричен е собственикът на “Брамас”.

Според засегнатите от актовете на ОДБХ затварянето на “Брамас” е тенденциозно. Влиятелни бизнес кръгове са си купили инсинератори и искат да поемат работата на екарисажите.
“Съгласно европейския регламент, който регулира нашата дейност и съгласно закона за Ветеринарно-медицинската дейност инсинераторите могат да работят на пожарен принцип при необходимост, само че тази необходимост ще възникне, когато нямаме екарисажи. И какво правим сега? Затваряме си екарисажите изкуствено за да дадем работа на инсенираторите. Ако ни попитат защо работите с инсениратори, ще кажем – те екарисажите не отговарят на изискванията, простичко. Организирана схема.” – рисува ситуацията Мирослав Александров.

Всяка организация, която генерира животински отпадъци е длъжна по закон да ги предаде в инсталации като шуменската. В странат има инсталации, които приемат ниско-рискови продукти но само “Брамас” и затвореният екарисаж във Варна обработват комплексно – както нискорискови, така и най-рисковите продукти категория 1 – специфично рискови материали, които имат отношение към заболяването луда крава.

Хапката на “Брамас” е апетитна. По договори с обществени поръчки годишно шуменският екарисаж усвоява с включен ДДС от 3.5 до 5 милиона лева. (shmoko.bg)