Дата: 10.08.2018

Източник: БСК

Прочетено: 1098

Digital Proе съвременна университетска програма по дигитален маркетинг, която ще се проведе в рамките на 10 месеца и 12 учебни модула с разнообразни теми по Дигитален Маркетинг. Програмата започва на 11-ти Септември и приключва на 30-ти Май.

Програмата Digital Pro е специализира в обучаването на Дигитални маркетинг професионалисти. Бизнесът и университетското образование заедно решават предизвикателството за необходимостта от ново начало в бизнес обучението. Ново начало и нов подход, породени от шеметното развитие на IT технологиите и дигитализацията, като съвременно средство и среда за съществуване на всеки един бизнес.

Най-големият проблем, пред който е изправена бизнес средата в България, е, че липсват качествени кадри, които да подпомогнат нейното дигитално развитие. Дигиталният маркетинг е една от Професиите на Бъдещето, която все по-силно загатва нейната важност за икономическото развитие на нашата страна.

Факт е, че в последните години се сформираха множество Академии, Учебни центрове и Фирми, които организират обучения по дигитален маркетинг с опитни лектори. Проблемът е, че фокусът на този тип обучения клони повече към допълнителна информираност и търговия, отколкото към предоставяне на качествено образование, стандартизирана проверка на знания и интегриране на кадрите в бизнес средата. 

Целта на програмата Digital Pro не е просто да продава обучения или да информира хората!

Целта на Digital Pro е да сътвори трайна и значима прагматична връзка между реалния бизнеса и Държавното образование, предоставяйки цялостно, модерно и стандартизирано обучение по темата Дигитален Маркетинг.

Мисията на програмата е тясно да се специализира в обучаването на дигитални маркетинг професионалисти, които заедно да поставят началото и развитието на една от Професиите на Бъдещето.

Вж. КАТАЛОГ на всички програми за новата учебна 2018/2019 година на МВБУ

Международно Висше Бизнес Училище е член на Българска стопанска камара