Дата: 14.03.2009

Източник: www.bia-bg.com

Прочетено: 3456

Проблемите на ценообразуването в системата на енергетиката бяха дискутирани на форум в БСК, организиран от ББКЕ


Кръгла маса „Комплексният електроенергиен пазар в обединена Европа – процедури, практики и опит при ценообразуването в България” се проведе на 14 март, в БСК.

Форумът се организира от Българската браншова камара на енергетиците (ББКЕ), член на БСК, в рамките на проект, изпълняван по Комуникационната стратегия на България за ЕС.

Участваха представители на Министерството на икономиката и енергетиката, Държавната комисия за енергийно и водно регулиране, членове на ББКЕ и на БСК.

Гледните точки по темата от името на регулаторните институции, електропреносните дружества и индустриалните потребители на ел.енергия представиха Иванка Диловска (МИЕ), Гочо Чемширов (ЕВН-България), Валентин Кирчев (ДКЕВР) и Константин Стаменов ("Стомана индъстри, Перник).

Модератор на форума бе Божидар Данев, председател на БСК.

Тук можете да изтеглите следните презентации:

За контакт: тел./факс 02/ 953 22 19, office@bbce.org, www.bbce.org