19.10.2018

Неотдавнашното бързо предложение за директива на ЕС относно пластмасови продукти за еднократна употреба се развива с много тревожна скорост. Европейският парламент и Съветът са призовани да вземат решение в много кратки срокове, като се отклоняват от обичайните най-добри практики и определените срокове. 

Предложението за директива относно намаляването на продуктите от пластмаса за еднократна употреба вече беше критикувано за лошата оценка и липсата на анализ на жизнения цикъл (LCA) от страна на Европейската комисия. Сега виждаме редица внезапни законодателни стъпки на ЕС, които също поставят под въпрос времето, необходимо на съзаконодателите да формулират правилно мненията си. 

Неоправданата скорост на този процес изглежда се ръководи от предстоящите европейски избори, без да се прави научна оценка на последиците и щетите за околната среда. 

По-рано тази година Европейската комисия публикува Стратегия на ЕС за пластмаси, която беше съсредоточена върху необходимостта от научна оценка на най-добрите екологични решения, предоставяне на кръгови решения и увеличаване на разделно събиране и рециклиране. След това, няколко месеца по-късно, предложението се представя, призовавайки за намаления и забрани, което ще намали добрите източници за рециклиране и наличността на определени категории опаковки. Това се случва в момент, когато наскоро преработените директиви за отпадъците все още не са имали време да бъдат напълно приложени. 

Преработвателите на пластмаси се притесняват, че много опаковки за еднократна употреба, за които е доказано, че гарантират здравето, хигиената и безопасността на употребата, биха били дискриминирани за сметка на уж екологични решения като хартиени чаши с пластмасово покритие, които не са непременно по-добри от пластмасовите чаши от гледна точка на анализа на жизнения цикъл и също така предлагат по-лоши възможности за изхвърляне и рециклиране на края на жизнения им цикъл. 

Освен това новите дати за вътрешно обсъждане и гласуване вкарват Европейския парламент и държавите-членки в ситуация на липса на време да разбират тези последици. 

По тази причина БАП настоятелно приканва членовете на Европейския парламент и представителите на България, заседаващи в Съвета на ЕС, да отделят време да разберат истинските последици от такова предложение, което далеч не гарантира желаните ползи за околната среда, а вместо това рискува да унищожи работни места в ЕС за много МСП.

 

Браншова Асоциация Полимери

Тел./факс: 02 943 0500

1504 София, ул. Велико Търново 22

Моб.: 0876 797 931

www.bap.bg

e-mail: office@bap.bg

Дата: 19.10.2018

Източник: Браншова асоциация Полимери

Прочетено: 3421