Дата: 22.11.2018

Източник: БСК

Прочетено: 3534

Всички публикации от рубриката „СТИГА ВЕЧЕ!“ вижте ТУК

 

Има ли ръст на инвестициите?[1]


Какво показват данните на БНБ?[2]

В периода 2007-2017 г. ПЧИ намаляват с 85%, а българските инвестиции в чужбина се увеличават 35 пъти.

За 9-те месеца на 2018 г. спрямо същия период на 2017 г. ПЧИ се увеличават едва с 2%, а българските инвестиции в чужбина нарастват с 6%. Важно е да се отбележи, че по-голямата част от 550-те млн. евро ПЧИ през третото тримесечие на 2018 г. са в дългови инструменти, а дългът трябва да се връща.

От 27,7% от БВП през 2007 г. ПЧИ намаляват до 2,7% от БВП през 2017 г.

____

[1] Вж. Анализ на БСК за инвестициите в периода 2007-2017 г., оповестен в края на м. август 2018 г.

[2] След преизчисление на данните от страна на БНБ през м. ноември 2018 г.

Източници: ПЧИ 2007-2010, 2010-2018; Български инвестиции в чужбина 2007-2010, 2010-2018