Дата: 30.11.2018

Източник: БСК

Прочетено: 1905

Конференция "Безопасност и здраве при работа 2018 – добри практики и предизвикателства на превенцията" се проведе на 29 ноември 2018 г., в Интер Експо Център, София.

Организатор на форума бе Индустриален клъстер Средногорие, член на БСК, в партньорство с "Аурубис България" и "Асарел Медет" (също членове на БСК). Събитието бе под патронажа на Министерството на труда и социалната политика, а институционални партньори бяха Българска стопанска камара, Българска търговско-промишлена палата, Асоциация на индустриалния капитал в България и Българска минно-геоложка камара.

Официалното откриване на форума бе уважено от Лазар Лазаров, зам.- министър на труда и социалната политика, Румяна Михайлова, изпълнителен директор на Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда", Евелин Русинов, Ръководител направление "Здравословни и безопасни условия на труд", Аурубис България, Васил Тодоров, Главен секретар, БТПП, д-р Петя Георова, председател на Асоциация по трудова медицина, АИКБ и инж. Николай Минков, изпълнителен директор на Индустриален клъстер Средногорие.

Първият панел с модератор Николай Минков се концентрира върху публични политики и програми и представи гледните точки на Мирослава Ангелова, главен директор на Главна дирекция "Инспектиране на труда", Евелин Русинов, ръководител направление "Здравословни и безопасни условия на труд", Аурубис България, Юлий Маринов, оперативен ръководител ЗБУТ, Аурубис България, инж. Виолета Добрева, директор фонд "Условия на труд", Министерство на труда и социалната политика, доц. Кирил Карамфилов, дм, зам.-председател Здравна комисия, АИКБ. Лекторите споделиха предизвикателствата пред инспектирането на труда, програмите по безопасност и здраве при работа, превенцията и ползите за бизнеса от тях. След почивката вниманието бе насочено към добрите практики и решения с модератор Радослав Миков, Адвокатско дружество Волф Тайс. Презентации бяха изнесени от Радостина Янакиева, ръководител отдел ЗБУТ и ООС, Ей и Ес България, Ивайло Къцарков, мениджър "Развитие на таланта", Мусала Софт, Филип Кулаксъзов, Мениджър "Маркетинг и продажби", Интертек ВА, Георги Илиев, мениджър "Здраве и безопасност", Холсим България. Лекторите споделиха добрите практики и решения в организациите и проактивната безопасност.

Заключителният панел на форума с модератор Десислава Чалъмова, Индустриален клъстер Средногорие бе ориентиран към Vision Zero – Предизвикателства на превенцията. Те бяха разгледани от Дарина Марчева, бранд мениджър вътрешен пазар, ТЕД-БЕД, доц. д-р Бистра Ценова, Национален център по обществено здраве и анализи, проф. д-р Невена Цачева-Христова, Факултет по обществено здраве, МУ- София, д-р Лидия Христова дм, Факултет по обществено здраве, МУ- София, инж. Трендафил Маринов, преподавател за придобиване на свидетелство за управление. Лекторите дискутираха връзките между качествения сън, стреса и здравето с продуктивността по време на работа.

Конференция "Безопасност и здраве при работа" се утвърди като авторитетен национален формат, който за пета поредна година постави акценти върху съвременните превенции и контрол на риска, като съществена част от дейността на институциите и корпоративните политики, приложимите иновации за подобряване на условията на труд в индустриалния сектор, както и добри практики и политики за осигуряване на безопасна и благоприятна работна среда. Събитието бе посетено от представители на индустриални предприятия, технологични и инженерингови компании, експерти в индустриалния сектор и в сферата на екологичната безопасност и устойчивото развитие, както и от специалисти в областта на осигуряването на здравословна и безопасна работна среда, от представители на образователни и научни организации и държавни институции.