Дата: 06.06.2019

Източник: Индустриален клъстер Средногорие

Прочетено: 4831

На 06.06.2019г. в София, Хотел Балкан се състоя конференция "Индустрия, енергетика, климат 2019". Събитието бе организирано от Индустриален клъстер Средногорие със сребърни партньори на форума "Геотехмин" ООД, "ЧЕЗ Трейд България" ЕАД , бронзов партньор: "Елаците мед" АД, корпоративно присъствие: "Асарел Медет" АД, "Титан Златна Панега Цимент", "Готмар", "Нова Трейд" и "Победа", и институционални партньори "Българска стопанска камара" , "Асоциация на индустриалния капитал в България" и "Българска асоциация на металургичната индустрия" и "Българска Минно-Геоложка Камара".

Официалното откриване на форума бе уважено от г-н Лъчезар Борисов, заместник-министър, Министерство на икономиката, доц. д-р Иван Иванов, Председател, КЕВР, г-н Ивайло Алексиев, Изпълнителен директор, АУЕР, г-н Константин Стаменов, Председател на УС, БФИЕК, г-н Алекс Нестор, Вицепрезидент, Канадско-българска бизнес мрежа, проф. д-р Любен Тотев, Председател, Съвета на ректорите на висшите училища в България и Ректор, МГУ "Св. Иван Рилски", г-жа Цветанка Йотина, кмет, Община Мирково и член на УС, Индустриален клъстер Средногорие и г-н Николай Минков, Изпълнителен директор, Индустриален клъстер Средногорие.

Участниците в конференцията дискутираха актуалните теми, касаещи – състоянието на електроенергийния пазар и позициите на отделните участници в него

Конференция "Индустрия, енергетика, климат 2019" представи решения за успешно взаимодействие между отговорните в сектора институции и бизнеса, с цел стимулиране на инвестициите в енергийно-ефективни технологии и възможностите за съвместни действия за успешно посрещане на климатичните предизвикателства в прехода към нисковъглеродна икономика.

Събитието бе посетено от представители на държавната власт, експерти от браншовите организации, търговци на електроенергия, производители и индустриални консуматори, специалисти в областта на енергийната търговия в рамките на регионалния и европейски електроенергиен пазар, мениджъри и експерти от мрежовите компании.