Дата: 03.07.2019

Източник: БСК

Прочетено: 2125

На 3.07.2019 цената на ел. енергията на свободния пазар в сегмента „ден напред“достигна 195 лв/мвч за базова енергия, а за пиковата енергия – 246 лв/мвч., при 89 лв/мвч индикативна цена, определена от КЕВР. Българската индустрия е принудена да плаща най-висока цена за тока в цяла Европа. Това води до загуба на конкурентоспособност и подрива възможностите й за осигуряване на растеж в икономиката.

Високите цени на тока пораждат сериозни съмнения за слабо управление и нехайство в електроенергийния сектор. Свободният пазар на електроенергия не може да означава „свободно падане“. Години наред Българска фондова борса страда от липса на доверие. Днес това се случва и с Българска независима енергийна борса.

Завишеното търсене на сегмента „ден напред“ не се компенсира с увеличени доставки, което поставя въпроса за неадекватно управление на електроенергийната система. Съществуващата неизвестност и непредсказуемост в цените, породени от липсата на предлагане на електроенергия, налагат спешно провеждане на открити процедури за продажба на дългосрочни продукти от страна на дружествата от БЕХ.

Нужно е и спешно възстановяване на ликвидността на свободния пазар чрез осигуряване на капацитети за внос без ограничения чрез интрадей доставки, както и за сегмента „ден напред“.