Дата: 09.08.2019

Източник: БСК

Прочетено: 5320

В Портала за обществени консултации е публикуван Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, който предвижда сключването на договор за служба в доброволния резерв ще става тайно от работодателите, тъй като фирмите отказвали да подписват тристранните договори, за да не губят хора, ако ги привикат в армията. Според новите правила военните ще уведомяват работодателя постфактум, че негов служител е станал доброволен войник. Фирмите ще получават компенсация от Министерството на отбраната, за да могат вземат временен заместник на резервиста.

В сегашния текст на закона е спазен изцяло принципът на доброволността, тъй като се засягат интересите и на трети страни, с които резервистът се намира в договорно правоотношение, в случая - със своя работодател. В самия договор за служба в доброволния резерв е предвидено да се посочват видът и размерът на обезщетението за работодателя/органа по назначаване за времето на изпълнение на активна служба от резервиста и предвидените неустойки при виновно неизпълнение на договор.

Следва да се има предвид, че продължителността на договора може да достигне 5 години, а може и да бъде удължен за същия срок.

С публикувания за обществено обсъждане проект на ЗИД се предлага работодателят да отпадне като страна от договора за служба в доброволния резерв и само да бъде уведомяван. Размерът на обезщетението вече ще бъде определян с акт на министъра на обраната.

Сред аргументите против това предложение са следните:

  • Променя се конструкцията на взаимоотношенията между държавата, в лицето на МО, и работодателите;
  • В условията на остър недостиг на работна сила е разбираемо желанието на МО да елиминира всички пречки пред осигуряването на резервисти. Това обаче не следва да става чрез използване на административен подход и за сметка на работодателите, които от години алармират за дефицит на работници.
  • За периода на активна служба, естествено е резервистът да загуби част от професионалната си квалификация и опит, и след завръщането на работа ще е необходим период на адаптация и допълнителна квалификация. Освен това, работодателите ще са изправени пред необходимостта да търсят нови служители за определен период (няколко седмици или месеци, или година), което в повечето случаи е много трудно и неминуемо ще се отрази на организацията на работа и натовареността на останалите служители (още повече в контекста и на ограниченията, които налага КТ за полагане на извънреден труд и наемане на служители от агенции за временна заетост). Ако се наеме нов служител на безсрочен договор, това ще натовари финансово работодателя след приключване на активната служба на резервиста, тъй като съществува забрана за уволнение на служители по време на активна служба.

Срокът за коментари и предложения по проекта на ЗИД е 5 септември 2019 г. В рамките на този срок работодателските организации ще излязат с официално становище.