Дата: 04.06.2009

Източник: БСК

Прочетено: 4135


ДЕКЛАРАЦИЯ

Във връзка с протичащата в публичното пространство дискусия относно намеренията за повишаване на ел.енергията за бизнеса Българската стопанска камара потвърждава позицията си, че в този момент всяко повишение на цените крие огромни рискове за допълнителни трудности пред предприятията.

Извън всякаква икономическа логика е в момент, когато в останалите европейски страни енергийните цени падат, в България да се покачват. За сравнение, през м. май т.г. при средно претеглена цена на НЕК за големите консуматори около 45 евро за мегаватчас (без такса за пренос и достъп) средната цена за Европейската борса за електроенергия (ЕЕХ) е 35 евро, а на Румънската борса за електроенергия (OPCOM) базовата цена е 30.74 евро.

Цените на електрическата енергия в страната ни винаги са били трайно по-ниски от европейските и до голяма степен са обуславяли конкурентоспособността на българската икономика. При стойности, по-високи или равни на европейските, нашата конкурентоспособност ще бъде силно занижена.

Намерението за запазване на ценовите равнища за т.нар. защитени потребители на ел.енергия, за сметка на увеличение цените за индустрията, задълбочава още повече проблема с кръстосаното субсидиране от страна на големите консуматори. БСК многократно е заявявала, че провеждането на социална политика чрез цени е погрешно и възпрепятства създаването на равнопоставени, лоялни и прозрачни отношения между различните потребители на стоки и услуги. В този контекст, предлагаме да се въведат сезонни цени за ел.енергията, произвеждана чрез когенерация (ТЕЦ), за да се намали ефектът на кръстосаното субсидиране.

В условията на икономическа криза и в предизборна ситуация, настояваме цените на ел.енергията да не се променят прибързано, без обосновани и достоверни аргументи.

Апелираме за ОТГОВОРНОСТ:
За отговорно отношение на отговорните институции към българския бизнес, който е отговорен за работните места на останалите потребители на ел.енергия!