Дата: 18.10.2019

Източник: Стопанска камара – Варна

Прочетено: 1759

На 18.10.2019г. в „Клуба на специалиста по управление на човешките ресурси" към Стопанска камара Варна гост лектор беше доц. д-р инж. Снежанка Овчарова-Крачунова от Варненския свободен университет "Черноризец Храбър".

Тя представи на присъстващите възможностите за сътрудничество между Стопанска камара Варна, членовете на Клуба на специалиста по УЧР и ВСУ, в следните направления:

  • Организиране и провеждане на семинари и форуми;
  • Провеждане на майсторски класове за изграждане на портфолиа от компетенции и квалификации;
  • Обучения по заявка на организации, изследване на различни организационни проблеми и предложения за решения във фирмите, членове на Стопанска камара Варна;
  • LLL курсове

Следваща сбирка на Клуба е на 19 Ноември 2019 г., от 15 ч., в сградата на Стопанска камара Варна, на бул. „Съборни“ № 22.