Дата: 16.01.2020

Източник: BUSINESSEUROPE

Прочетено: 7958

Днес BusinessEurope публикува своя ключов стратегически документ за икономическите отношения на ЕС с Китай. Европейският бизнес иска да изгради по-силни и по-справедливи икономически отношения, но системните предизвикателства не позволяват на европейските компании да използват този икономически потенциал. Пречките, създадени от ръководената от Китай държавна икономика, водят до нарушаване на пазара в Китай, в ЕС и в трети страни. Призоваваме ЕС да преразгледа как се ангажира с Китай, за да може той да използва възможностите и да смекчи изкривяванията и предизвикателствата, породени от ръководената от Китай икономика.

Президентът на BusinessEurope Пиер Гатаз заяви:

„Китай и Европа са се възползвали изключително много от присъединяването на Китай към СТО през 2001 г. Но през последните години консолидирането на ръководената от държавата икономика на Китай чрез пазарно ориентирани реформи и трудността при постигането на така необходимата реформа в СТО доведе до дисбаланс в глобалното ниво на играта. “

Генералният директор на BusinessEurope Маркус Дж. Бейрер заяви:

„Днес съществува обновено чувство за неотложност сред европейската бизнес общност: системното предизвикателство, породено от практиките, нарушаващи пазара на Китай, не може да остане без решение. ЕС трябва да преосмисли как се ангажира с Китай с оглед осигуряване на по-силни и по-справедливи икономически отношения и изравняване на условията за игра. “

За да балансира икономическите отношения към по-силни и по-справедливи, BusinessEurope предлага четири основни цели, които ЕС трябва да преследва:

  1. Осигуряване на равнопоставени условия между Китай и ЕС;
  2. Смекчаване на въздействието на предизвиканите от правителството нарушения на пазара на Китай;
  3. Засилване на конкурентоспособността на ЕС;
  4. Гарантиране на лоялна конкуренция и сътрудничество на трети пазари.

За да постигне тези четири цели, документът изброява 130 препоръки към властите в ЕС и неговите държави-членки.

Прочетете стратегията на BusinessEurope за балансиране на отношенията ЕС-Китай тук.

Прочетете също резюмето на български език тук, на английски език тук, на китайски (мандарин) тук.