Дата: 13.03.2020

Източник: Confindustria

Прочетено: 4739

Хуманитарният аспект на Covid-19 все още е най-неотложният въпрос, който трябва да се реши, макар и не единствен. Предприемачите незабавно изразяват дълбока загриженост за разпространението на епидемията в Китай и по много по-изострен начин след откриването на огнища в Италия.

Confindustria осъществи проучване чрез онлайн проучване, за да чуе мнението на италианските компании (както членове, така и не). Високата степен на загриженост предизвика много висока степен на участие; досега повече от 5 500 предприятия са отговорили; въпреки че анализът се основава на 4 000 отговора, допълнително намален до 3 171 след полиране на данни). Локализацията на кризата в някои региони също се отрази върху състава на извадката, която не може да се разглежда като представителна за италианското население на предприятията, но силно внушава как се възприема извънредната ситуация на териториално и секторно ниво.

На пръв поглед изследването доказа, че разпространението на Covid-19 в Италия напълно отстъпи на фона на вече много сериозните последици, свързани с епидемията в Китай. От анализа става ясно, че 65% от участниците в проучването са регистрирали проблеми в дейността си, поради разпространението на Covid-19 в Италия. Възприемането е по-високо от средното за Ломбардия и Венето, където е сертифицирано на около 70%.

Най-силно е въздействието върху туризма, хотелиерството и ресторантьорските дейности, където 99% от участниците в проучването посочват, че са претърпели негативни ефекти. Същото важи и за транспорта и логистиката. За производителите 60% от анкетираните предприятия идентифицират негативни ефекти, с по-ясни проблеми за сектора на облекло и кожа, химикали и електроника.

Понастоящем разпространението на Covid-19 в Италия причинява щети, свързани главно с приходите на предприятията; сравнително малък е броят на анкетираните, които са претърпели само ефекти, свързани с прекъсване на доставките, въпреки че трябва да се каже, че почти 20% от анкетираните са имали и двата вида проблеми.

Много от анкетираните смятат, че щетите са значителни и ще предполагат някаква форма на преструктуриране на техния бизнес план. Вече има голям брой предприятия, които се опасяват да не успеят да постигнат целите за годината и обмислят уволнения и преструктуриране. Поради голямата несигурност много предприятия не желаят да отговарят.

От проведеното проучване също стана ясно, че 24% от анкетираните са били повредени от липсата на участие в панаири и промоционални събития.