Дата: 24.03.2020

Източник: dnwes.bg

Прочетено: 2062

Това е пагубно, едва ли някой ще може да изчака един месец, особено при малките предприятия, коментира Станислав Попдончев от БСК.

Според Станислав Попдончев от Българската стопанска камара това е пагубно за малките предприятия

Работодател, който получи компенсация от 60 процента от дохода на свой работник, ще връща на държавата две трети от сумата под формата на осигуровки и данък още на следващия месец. Това изчисление направи заместник-председателят на Българската стопанска камара Станислав Попдончев, за да илюстрира как спасителната мярка на управляващите ще работи прокризисно за бизнеса.

Пред Дарик Попдончев аргументира несъгласието на работодателската организация с част от текстовете в постановлението, с което се определят условията и реда за изплащане на компенсации на фирмите, преустановили работа заради извънредното положение у нас. Един от тях предвижда изплащането на компенсации да става след прекратяване на извънредното положение, което променя логиката на мярката - да бъдат запазени работните места по време на кризата.

Ако работодател осигурява своя работник на 1000 лева, според новоприетия закон той ще може да получи от НОИ 60 на сто от сумата или 600 лева. В същото време той е задължен да изплати цялата заплата на работника и дължи средства за осигуровки и авансово удържан данък, в размер на около 400 лева. Така, според Попдончев излича, че от всеки 600 лева, които получи като подкрепа от държавата, работодателят ще й връща 400 лева до 25-о число на следващия месец. Попдончев разкритикува и текста от пректопостановлението за изплащане на компенсациите, според който това ще става след мерките за извънредно постановление.

"От проектопостановлението разбираме, че самите плащания към предприятията ще бъдат правени след този период. За момента той е до средата на април, но с колко може да се удължи не е ясно."

Според разписаните в постановлението и в закона срокове, работодателят би получил компенсация един месец след подаване на документите в Агенцията по заетостта.

"Това е пагубно, едва ли някой ще може да изчака един месец, особено при малките предприятия," допълни той.