Дата: 25.03.2020

Източник: uni-svishtov.bg

Прочетено: 1281

В създалата се около разпространението на вируса COVID-19 усложнена обстановка за всяка една образователна институция, Стопанска академия „Димитър А. Ценов“ – Свищов подава ръка на средните училища в страната. От днес учениците от 11-ти и 12-ти клас на Националната търговска гимназия - Пловдив, Професионалната гимназия по икономика и мениджмънт - Пазарджик и Професионалната гимназия по икономика „Робер Шуман“ – Разград ще могат да използват ресурсите на развиваната от катедра „Контрол и анализ на стопанската дейност“ собствена електронна платформа Moodle. За всяко от училищата екип от катедрата е създал отделни онлайн курсове в направленията митнически и данъчен контрол, като е адаптирал учебното съдържание съобразно изискванията за професионално обучение. Към всяка от включените теми са разработени учебни пособия, PowerPoint презентации, видео уроци, онлайн тестове и задания, приложени са помощни материали и връзки към полезни интернет ресурси. Процесът по самото обучение ще се осъществява от страна на учителите, а екипът от Стопанска академия съвместно с тях ще създава учебното съдържание.

През 2018 г. същият екип от преподаватели на Стопанска академия разработи нов Държавен образователен стандарт за придобиване на квалификация по професията „Данъчен и митнически посредник“, който след като бе утвърден от МОН вече е задължителен за приложение в системата на средното образование у нас.