Дата: 29.07.2009

Източник: БСК

Прочетено: 3448

На 29 юли 2009г. в Българска стопанска камара се проведе поредна експертна среща по актуални проблеми в енергетиката.

 

Срещата е част от стремежа на ръководството на БСК и Българската асоциация на металургичната индустрия(БАМИ) да следят тенденциите в производството и пазара на електроенергия. Идеята да се обсъдят на експертно ниво проблемите в енергетиката е от членуващите в БАМИ фирми, попадащи в категорията големи енергопотребители.

 

Поводът е намерението на ръководството на БСК да подготви работна среща с Министъра на икономиката, енергетиката и туризма.

 

Акцент на срещата бе не само натиска на икономическата криза, но и очакванията новия екип на висшата администрация в страната да постави в центъра на своята дейност проблемите на бизнеса.

 

В дискусията взеха участие експерти от Българската асоциация на металургичната индустрия - г-жа Политими Паунова и г-жа Олга Шишкова, Браншова камара на енергетиците в България – г-н Димитър Шевиков, Съюза на преработвателите на плодове и зеленчуци – г-жа Анна Стоянова и от Българска асоциация по електротехника и електроника – д-р Румен Атанасов. На срещата присъстваха представители на предприятия с голямо енергопотребление – „Хелиос-Металург” ООД, Интертръст Холдинг АД, „Огняново – К” АД. Становища по разглежданите въпроси изказаха доц. Валентин Кирчев и д-р Стефчо Начев от ДКЕВР, както и г-н Гочо Чемширов и г-жа Калина Трифонова от ЕВН.

 

От страна на БСК участваха г-н Петър Денев – Главен секретар, г-н Димитър Бранков – Зам.-председател на БСК и г-н Кирил Желязков – Главен директор.

 

Участниците в дискусията се обединиха около становището, че ще се изготвят спешни обобщени, средносрочни и дългосрочни предложения на бизнеса към комисиите в новия Парламент и към Правителството. Основа на тези предложения ще станат обсъдените на срещата материали, експертни мнения за необходимите законодателни и административни решения в областта на енергетиката, както и допълнително представени аргументи и виждания. По този начин ще се инициират и предстоящи практически действия в областта на развитието и либерализацията на енергийния пазар, които ще имат позитивно влияние върху текущите и очакваните промени в подкрепа и защита интересите на бизнеса.