Дата: 14.09.2020

Източник: b2b Media

Прочетено: 889

Националния конкурс “Най-зелените компании в България 2020” предизвиква отговорните бизнеси в необичайна година като 2020, в която отбелязва и своя 10-ти юбилей. 

Надпреварата е предназначена за компаниите, които имат зелени идеи, кампании, събития, инициативи или инвестиции и самоинициират действия и каузи за по–здравословна среда. 

Конкурсът е уникален за България, дори и в година като настоящата, той отчита постигането на "зелени" цели и корпоративни стратегии. 

Компаниите, които са се включили от стартирането му до този момент, надвишават 650 и всички те са отчели постигането на "зелени" цели и реализирането на устойчиви корпоративни стратегии. 

Някои от основните критерии за оценяване, заложени в онлайн въпросника, са свързани с конкретни действия за намаляване на вредното въздействие от дейността на кандидатстващите, с проведената комуникационна кампания вътре в компанията и навън сред обществеността, както и с програми и дейности, свързани с използването на ресурси в компанията по начин, щадящ околната среда.

Нов момент тази година са категориите изън основния панел. За тези награди се кандидатства с олекотен въпросник и включват широк спектър от категории като: Зелена иновация в Ковид-19, Зелено събитие, Зелена технология, Зелена образователна инициатива, Устойчиви политики в Ковид-19, Иновация от рециклирани материали и много други. 

За поредна година ще бъдат връчени и специалните отличия:

  • Зелена личност - награда на публиката
  • Зелено перо - кандидатури се приемат на имейл: office@b2bmedia.bg
  • Зелена медия - кандидатури се приемат на имейл: office@b2bmedia.bg

Официална церемония по награждаване ще е на 1 октомври 2020 г. 

Всички срокове и условия за кандидатстване ще откриете на сайта: https://green.b2bmedia.bg

БСК е партньор на инициативата и участва в журито на конкурса.