Дата: 20.11.2020

Източник: www.economy.bg

Прочетено: 233

Предварителните данни на Националния статистически институт (НСИ) показват, че през третото тримесечие на 2020 г. по време на продължаващата епидемична обстановка в страната 1,324 млн. български граждани са реализирали туристически пътувания.

Преобладаващата част от тях – 94,1%, са пътували само в страната, 3,2% - само в чужбина, а 2,7% са пътували както в страната, така и в чужбина. Общият брой на пътувалите лица на възраст 15 и повече навършени години е с 23,6% по-малко в сравнение със същото тримесечие на 2019 г., като намаление се наблюдава както в броя на пътувалите в страната - с 5%, така и в броя на пътувалите в чужбина - с 88%. При броя на пътувалите както в страната, така и чужбина спадът е с 47.9% (фиг. 1).

През третото тримесечие на 2020 г. най-много са пътували българите на възраст 25 - 44 години – 601,5 хил., или 45,4% от всички пътували лица. Като цяло във всички възрастови групи преобладават пътуванията, реализирани в страната. 

По-голямата част от пътуванията както в страната (67,9%), така и в чужбина (59,4%) са били с цел „почивка и екскурзия“, а тези с цел „посещение на близки“ са съответно 24,4 и 26,6% от тях.

Като самостоятелни са регистрирани 1,700 млн., или 86,9% от общия брой лични пътувания. Относителният дял на самостоятелните пътувания без резервация в страната е 87,4%, а на тези в чужбина – 75,1%.

В структурата на разходите по видове с най-голям относителен дял в страната са тези за храна – 41,3%, докато в чужбина са разходите за транспорт – 31,9%. Средният разход при пътуване с лична цел на един човек е 308,80 лв. в страната и 786,20 лв. в чужбина.

Същевременно разходите на едно лице за професионално пътуване са средно 135,96 лв. в страната и 1 052,57 в чужбина.