Дата: 05.08.2009

Източник: econ.bg

Прочетено: 1910

Социалните партньори започват работа по пакет от антикризисни мерки, информираха от правителствената информационна служба след състоялата се първа среща на Националния съвет за тристранно сътрудничество.

 

Диалогът на правителството със синдикатите и работодателите беше възстановен след почти деветмесечно прекъсване. Под ръководството на новия си председател - вицепремиерът и финансов министър Симеон Дянков, Националният съвет за тристранно сътрудничество проведе първото си заседание в пълен състав. Това стана след поредица от срещи на министъра на труда и социалната политика Тотю Младенов с представителите на социалните партньори.

Днес те единодушно решиха НСТС да подготви пакет от антикризисни мерки. Решението е израз на новия подход в диалога между правителство, синдикати и работодатели. До края на седмицата трите страни ще определят свои представители в ad hoc работна група към Националния съвет, която ще подготви антикризисния пакет. Правителството ще участва в нея със заместник-министри на финансите и на труда и социалната политика. Експертите започват работа в понеделник.

По предложение на социалния министър Тотю Младенов и със съгласието на социалните партньори беше взето и решение за отмяна на действащата Национална програма "Осигуряване на възможности за активно стареене, пълноценно участие на пенсионерите в социалния живот и превенция на тяхното социално изключване". По план в програмата трябваше да бъдат включени 15 000 пенсионери за период от една година (21 април 2009 г.- 31 май 2009 г.), но от предоставената възможност за почивка се възползваха едва 3095 възрастни хора. Отмяната на програмата ще освободи ресурс от 2 145 000 лв. (към 30 юли 2009 г.). Сумата ще бъде пренасочена за изграждане на социални трапезарии в помощ на най-уязвимите и засегнати от финансовата и икономическа криза обществени групи. Оценката на социалните партньори е, че това решение е пример за нов, по-добър подход за разходването на публични средства.

На заседанието днес бяха разгледани отново подзаконовите нормативни актове, приети от предишното правителство в началото на 2009 г., без обаче да бъде спазена процедурата на съгласуване в НСТС. Документите бяха оспорени във Върховния административен съд от синдикатите и ВАС вече отмени постановленията, с които са приети Наредбата за изчисляване и изплащане на паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване и Наредбата за отпускане и изплащане на паричните обезщетения за безработица като прие аргументите им за нарушение на Кодекса на труда.

Обсъдените от социалните партньори промени са в Наредбата за изчисляване и изплащане на паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване, Наредбата за отпускане и изплащане на паричните обезщетения за безработица, Наредбата за елементите на възнаграждението и за доходите, върху които се правят осигурителни вноски, Наредбата за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица и българските граждани на работа в чужбина, Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж, Наредбата за трудовата книжка и трудовия стаж, Наредбата за работното време, почивките и отпуските, Наредбата за определяне на видовете работи, за които се установява намалено работно време, Наредбата за определяне на видовете работи, за които се установява допълнителен платен годишен отпуск и Наредбата за структурата и организацията на работната заплата. С тях се отразяват измененията от 2008 г. в Кодекса за социално осигуряване и Кодекса на труда.