Дата: 04.01.2021

Източник: БСК

Прочетено: 815

На всяко МСП могат да бъдат възстановени максимум до 1 500 EUR

Ideas Powered for Business SME Fund е схема за отпускане на безвъзмездни средства с бюджет от 20 милиона евро и е създаден с цел да подпомага достъпа на малките и средните предприятия (МСП) в Европа до права за интелектуална собственост (ПИС).

Ideas Powered for Business SME Fund се финансира от Европейската комисия и EUIPO и е предназначен за предприятия, които искат да развият своите стратегии в областта на ИП и да защитят своите ПИС на национално, регионално и ЕС ниво.

Чрез Ideas Powered for Business SME Fund можете да укрепите бизнеса си в областта на услугите за предварителна диагностика на ИС (IP Scan) и/или заявките за марки и дизайни.

На всяко МСП могат да бъдат възстановени максимум до 1 500 EUR.

Фондът за МСП е насочен директно към МСП, установени в 27-те държави-членки на ЕС, и включва пет етапа (времеви прозорци) през 2021 г. Ако Вашето предприятие отговаря на официалното определение за МСП на ЕС, можете да кандидатствате за помощ.

Вижте повече ТУК.