25.06.2021

Първият Обществен съвет към министъра на финансите на тема разходите на държавата се проведе днес в Министерството на финансите. В него взеха участие министърът на финансите Асен Василев, заместник-министърът на финансите Виолета Лорер, директорът на дирекция „Бюджет“ Добрин Пинджуров, министърът на образованието и науката проф. Николай Денков, както и представители на държавни институции, неправителствени браншови организации и работодатели. Целта на формата „Обществени съвети към министъра на финансите“ е във фокуса на публичния дебат да бъде поставен начинът на формиране на на държавния бюджет, както и по-голяма прозрачност и публичност на държавните приходи и разходи. Общественият съвет се излъчи на живо в Youtube и  Facebook

На Първия Обществен съвет министър Василев представи подробна информация и сравнителен анализ в презентация, която съдържаше преглед на приходната част на бюджета за последните 5-6 години, както и най-големите разходни пера в бюджета за същия период. Целта е да се направи извод за какво се разходват държавните средства и къде стои България, съпоставено със статистика на средноевропейските показатели по тези разходи.

„Основната идея на Първия Обществен съвет беше да работим с общи числа и с общото разбиране за това какво се е случило до момента и къде стои страната ни в разходите си. Тази максимално широка информация, която представихме днес, искаме да служи като база за бъдещи дискусии по политики, подплатени със съответните разходи, с цел да се реши какво да се заложи в бюджета за догодина“, заяви министър Асен Василев на пресконференция след края на дискусията.

По темата за актуализацията на бюджета за 2021 г. министър Василев съобщи, че „в момента тя се подготвя и тъй като икономиката върви добре, очакваме 1-1,5 млрд. лева допълнително събрани приходи таза година, кото ще позволи и съответни на тази сума разходи“. По думите на министъра, сегашната макрорамка на бюджета ще се запази в проекта за актуализацията му, като ще се преструктурират разходите, ще се разгледа и вариант за преизчисление на пенсиите.

Финансовият министърът каза още, че е необходимо да се преразгледа ефективността на разходите на държавата – т.е. да се спрат „течовете“ и неефективните разходи. Според него трябва да се повиши събираемостта на приходите. Това са две мерки, които в съществуващите сега размери на данъчните ставки позволяват да се намали разликата между разходите и приходите. „Темата за това какви разходи да бъдат заложени в бъдеще е въпрос на политики и това къде иска държавата да инвестира, което ще реши бъдещото правителство и Народното събрание“, заяви министър Василев.

Снимки от събитието може да намерите тук.

__________

БСК беше представена от Щерьо Ножаров - икономически съветник в Център за защита на работодателските интереси. 

Дата: 25.06.2021

Източник: Министерство на финансите

Прочетено: 2177