15.06.2022

За членове на БСК бяха приети Асоциацията на свиневъдите в България и „Ди Ес Смит България“ АД / DS Smith

На проведено днес редовно заседание Управителният съвет на Българската стопанска камара (БСК) прие Годишния финансов отчет и Годишния доклад за дейността на БСК за 2021 г. В доклада се отбелязва, че финансовата 2021 година за БСК се характеризира със стабилност във финансовата обезпеченост на извършваните дейности.

С решение на УС на БСК беше допълнен и съставът на Арбитражната колегия към Арбитражния съд при БСК с шестима нови арбитри - юристите д-р Гергана Върбанова, доц. Надежда Христова, Илиян Дончев, Росица Йотова, Христиан Митев и Катя Иванова, както и двама медиатори - АлбенаПенова и Валентина Дончева.

УС изслуша и доклад за основните акценти в оперативната дейност на БСК в периода между две заседания на УС (06.04.2022 г. – 15.06.2022 г.). Беше приет и План за работата на УС на БСК за II-то полугодие на 2022 г., съгласно който следващите заседания на УС ще се проведат на 28 септември, 2 ноември и 14 декември 2022 г.

За членове на Българската стопанска камара бяха приети:

Асоциация на свиневъдите в България, представлявана от Димитър Михайлов Михайлов – изпълнителен директор. Асоциацията е създадена през 1992 г. в град Шумен и е първата представителна развъдна организация, защитаваща интересите на свиневъдите в България след промените през 1989 г. Към днешна дата членове на асоциацията са 42 ферми и техният брой продължава да расте. За постигане на своите цели Асоциацията: Разработва и прилага селекционни програми за породите; Обобщава информацията за резултатите от селекцията и от контролните изпитвания на породите и хибридите; Информира членовете си за анализи, оценки и прогнози, подпомагащи дейността на свиневъдството; Разработва национални, регионални и индивидуални програми за развитие на свиневъдството; Организира обучение за повишаване на квалификацията на членовете си чрез провеждане на конференции, семинари и курсове с практическа насоченост по въпросите на селекцията ( при избора на подходящи породи и хибриди ), при разработване на ново строителство или реконструкция на материално-техническата база, при доставката на материално-техническата база, при доставката на технологично оборудване, въвеждане на рационално хранене, здравеопазване и опазване на околната среда; Разработва нормативни документи за регулиране на дейността на Асоциацията и такива на държавно равнище; Координира дейността си с други национални и международни неправителствени организации.

„Ди Ес Смит България“ АД / DS Smith, представлявано от Тодор Николов Тодоров и Йоаннис Аграфиотис – изпълнителни директори. Дружеството е с предмет на дейност „производство на хартия, велпапе и опаковки“. „DS Smith България“ АД е регистрирано през 1991 г., като част от DS Smith – водещ доставчик на устойчиви решения за опаковане, хартиени продукти и услуги за рециклиране в световен мащаб. DS Smith започва през 40-те години на миналия век като семеен бизнес на семейство Смит от Източен Лондон за производство на кутии. За 80 години компанията се разраства драстично като услуги и придобива бизнеси в цяла Европа и Северна Америка. Към момента е една от най-големите компании, листвани на Лондонската фондова борса. Оперира в повече от 300 държави с над 30 000 заети лица. В България компанията има над 600 заети лица. „DS Smith България“ предлага индивидуализирани опаковки, с фокус върху ултрамодерния дизайн, обслужване на място за по-голямо удобство на клиента. С продуктово си портфолио, което включва транспортни опаковки, потребителски опаковки, продуктови дисплеи и промоционални опаковки, персонализирани защитни и индустриални опаковки, DS Smith отговаря на всички възможни пазарни изисквания.

 

Дата: 15.06.2022

Източник: БСК

Прочетено: 462