20.06.2022

В духа на установената традиция да предоставя високо качество на образование, съобразено с нуждите на пазара на труда, и в навечерието на своя 120-годишен юбилей катедра „Икономика“ към Стопанския факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ обявява прием в следните магистърски програми, стартиращи от зимния семестър на учебната 2022/2023 г.:

  • МП „Митнически и данъчен контрол“ в задочна (само съботно-неделна) форма на обучение за два семестъра и прием за завършили бакалавърска или магистърска степен във всички професионални направления. Повече информация ТУК и от гл. ас. д-р Цветан Мадански, имейл: tzvetan_madanski@feb.uni-sofia.bg и на телефон 0897 98 19 60.
  • МП „Икономика и финанси“ в задочна (само съботно-неделна) форма на обучение за два семестъра и прием за завършили бакалавърска или магистърска степен в професионални направления, различни от Икономика и Администрация и управление. Допълнителна информация ТУК и от доц. д-р Димитър Златинов, имейл: dzlatinov@feb.uni-sofia.bg и на телефон 0888 63 71 38.
  • МП „Икономика и право“ в редовна форма на обучение в рамките на два семестъра с лекции в делничните дни след 18 часа и събота и неделя. Магистърската програма се предлага във вариант за специалисти – икономисти или юристи, както и във вариант за неспециалисти – бакалаври и магистри от всички останали професионални направления. Повече информация може да намерите ТУК и от доц. д-р Милен Велушев, имейл: mvelushev@feb.uni-sofia.bg и на телефон 0888 50 95 16.
  • МП „Бизнес икономика” в редовна форма на обучение за два семестъра и прием за завършили бакалавърска или магистърска степен във всички професионални направления. Магистърската програма е нова и целта й е да предостави на икономистите от практиката солидни знания по мениджмънт, а на специалистите по управление задълбочаване на знанията по икономика, счетоводство, финанси, търговски сделки, договори и др. Обучението се провежда в делничните дни от 18 часа и предимно събота и неделя. Повече информация може да намерите ТУК n и от гл. ас. д-р Стоян Шаламанов, имейл: shalamanov@feb.uni-sofia.bg и на телефон 0895 51 08 12.

В предлаганите от катедра „Икономика“ магистърски програми се акцентира на съчетаването на теоретични знания и практически умения от различни области на икономиката и граничещите с нея науки при отчитане на значението на дигиталната трансформация в съвременния свят. Учебните планове са разработени по начин, позволяващ на студентите да не се откъсват от работа независимо в рамките на два семестъра.

Приемът от зимния семестър на учебната 2022/2023 година е с възможност за електронно подаване на документи ТУК на три етапа, както следва:

  • от 1 до 20 юли 2022 г.
  • от 27 юли до 12 септември 2022 г.
  • от 19 до 27 септември 2022 г.

Подробна информация за кандидатстването и условията за прием е налична ТУК

Дата: 20.06.2022

Източник: СУ Климент Охридски - София

Прочетено: 116