25.05.2023

Коментирайки гласуването на Комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните (ENVI) на Европейския парламент относно преразглеждането на Директивата за промишлените емисии, генералният директор на BusinessEurope Маркус Й. Байрер заяви:

Преразглеждането на Директивата за промишлените емисии (IED) трябва да гарантира добра защита на околната среда, като същевременно подкрепя конкурентните индустрии и минимизира регулаторната тежест за компаниите. В няколко случая докладът, приет от комисията ENVI, подобрява предложението на Комисията. Например, че евродепутатите се въздържаха от налагане на планове за трансформация на ниво всеки индустриален обект.

Въпреки това, остават значителни предизвикателства, като рискът от забавяне на разрешителните. Също така, прилагането на стриктни нива на потребление на енергия или вода в промишлените инсталации противоречи на целта за намаляване на емисиите. Правото на доказване следва да остане в съдилищата за всеки отделен случай.

С оглед на пленарното гласуване, ние призоваваме членовете на ЕП да подобрят допълнително предложението, така че директивата наистина да съответства на амбицията на Индустриалния план за Зелената сделка.

Дата: 25.05.2023

Източник: BUSINESSEUROPE

Прочетено: 204