Дата: 11.12.2009

Източник: БСК

Прочетено: 3186

Днес,  11 декември, председателят на БСК Божидар Данев се срещна с временно управляващия Посолството на Сирия у нас г-н Салах Сукар.


По време на срещата беше разгледано състоянието на българо-сирийските отношения в икономическата област. Изразено беше общо становище, че те не съответстват на възможностите на икономиките на двете страни, както в областта на търговския стокообмен, така и на инвестициите. Сирия е основен партньор на България сред арабските страни, но през последните години се отбелязва постоянен спад в стокообмена, като причините за това са комплексни.

Г-н Сукар заяви, че една от причините е начинът, по който българската страна издава визи на сирийските бизнесмени и посочи, че други страни от ЕС, като Франция и Гърция, действат много по-гъвкаво.

Г-н Данев запозна сирийския гост със структурата и дейността на БСК. Поставен беше въпроса за отказа на сирийското посолство в София да заверява издадените от БСК сертификати за произход. Г-н Сукар увери, че причината за това е била чисто чиновническа и се ангажира проблемът да бъде разрешен незабавно.


Договорено бе да се осъществява обмен на информация между посолството и БСК с цел разкриване на възможности за активизиране на сътрудничеството между България и Сирия в икономическата област.


В срещата участва Веселин Илиев, главен директор „Международно икономическо сътрудничество”.