Дата: 14.12.2009

Източник: БСК

Прочетено: 3336

Управителният съвет на БСК одобри на свое заседание на 10 декември т.г. Проекта на Закон за развитие на академичния състав в Р България, подготвен от Министерството на образованието, младежта и науката.

От прикачения по-долу файл можете да се запознаете с пълния текст на становището.